Fågeltema – Tysta promenader i skogen för att lyssna på fåglar


Skogsknopparna har fördjupat sitt arbete inom flerspråkighet och kultur. Självklart är Pinne-familjen och Pinne-kompisar med som ett pedagogiskt verktyg för lek och lärande. Skogsknopparna har bland annat räknat på olika språk, lärt sig om olika frukter, sånger och siffror via lärplattan och analoga sifferkort och mjukdjur och undersökt olika flaggor runt om i världen tillsammans med Niko-Pinne. Det har varit väldigt mycket is på vägen ner till Knoppskogen så det har varit svårt att ta sig dit, men Skogsknopparna har varit ute på promenader i närområdet, men även tagit sig till andra skogsdungar och haft många stimulerande aktiviteter på gården också. I slutet av februari har den mesta av isen smält bort och då har de varit i skogen och fikat, sjungit, haft med handdockor och byggt koja. Nu börjar våren göra antåg och skogsturerna blir då längre för våra yngsta barn. Enligt I Ur och Skurs pedagogik handlar det inte om hur mycket man är ute, utan snarare vad man gör när man är ute och att det alltid ska vara givande, lärorikt och kul att vara utomhus. Det är även viktigt att ha en bra kvalitet på inomhusverksamheten och arbeta växelvis inomhus och utomhus. Under vinterhalvåret är det därför mer naturligt att barnen vistas mer inomhus, speciellt om det är mycket is. Självklart är båda grupperna ute både förmiddag och eftermiddag.

Skogsknyttarna har påbörjat två nya projektarbeten, ett om monster och ett om fåglar. Båda kommer från barnens intressen. Sommarskuggan, som får början är ett barnprogram från SVT (i Sommarlovsmorgon) har fått fäste i gruppen och fler har skapat masker, leker att de ser skuggslem och skuggor när de leker. Detta tar vi till vara på genom att utveckla aktiviteter som har koppling till monster och det mystiska i barnens lekar. Skogsknyttarna har testat på att skapa monster i lera, att skapa monstermasker, men även pratat om lekregler och övat på många grupplekar då vi har uppmärksammat att monsterlekar lätt kan ta en riktning alla barn inte är med på. Då är det viktigt att möta barnen där de står och prata om lekregler, förhållningssätt till varandra och som pedagog själv ge sig in i leken för att kunna vara med och stötta upp där det behövs. Med detta arbetssätt finns det bra möjlighet att arbeta nära barnen och deras intressen, samtidigt som att vi utmanar och föreslår nya sätt att arbeta med monster. Fågeltemat har startat upp genom att Skogsknyttarna gått tysta promenader i skogen och lyssnat på fåglar, men även lärt sig om vanliga svenska arter och tecknat av fåglar. Även fina fågelholkar av mjölkkartonger är i full gång att bli färdiga och sätts ut på gården.

För att barn i förskoleåldern ska förstå hur naturvetenskap & naturvetenskapliga fenomen är uppbyggda måste de själva undersöka och se resultat. Läs gärna mer om naturvetenskap i förskolan hos Skolverket.

Hej från oss!