Föräldraenkät v.7-14


Stockholm Stad genomför en föräldraenkät och enkäten delas ut till alla föräldrar på Musketören, du kan även svara på enkäten online. Enkäten är helt anonym, och pågår under veckorna 7-14 2020.

Vi är mycket tacksamma för att du svarar på enkäten! Det är ett viktigt verktyg i vår kontinuerliga utveckling här på Musketören. Tack på förhand!