Förskolans dag – Hoppetossa förskolan Musketören


Igår var det förskolans dag! Vi på Hoppetossa förskolan Musketören har självfallet firat även om det pga rådande omständigheter blev lite annorlunda än tidigare år. I år firade vi i alla fall genom att gå till lekplatsen tillsammans, något som barnen hade önskat och uppskattade. Här får vi möjlighet att träna rörelse, motorik och kroppsuppfattning.

Vad är då förskolans dag? Den tredje torsdagen i maj varje år uppmärksammar vi förskolan runt om i landet. Förskolan har en viktig roll för barns lärande. Läs gärna mer om förskolans dag hos Lärarförbundet.

Vi är mycket utomhus just nu och lyfter ut vår pedagogik i naturen, vilket passar oss som I Ur & Skur förskola bra. Utomhuspedagogik ger barnen möjlighet att lära känna sin närmiljö och andra fantastiska platser, får mer fysisk aktivitet och möjlighet att använda alla sina sinnen. Att vara utomhus i naturen visar också, förutom minskad sprittspridning, att det förbättrar koncentrationen. Barn som får möjlighet att vistas ute i naturmiljöer får ett större intresse för djur och natur, som i sin tur leder till ett större engagemang för miljöfrågor. Det om något, är att lägga grunden för ett livslångt lärande!