Förskolans pedagogiska miljö


musketören i ur och skur förskola gård 2I våras hade vi ett samarbete med trädgårdsmästarprogrammet på Gävles högskola kring vår gård och den pedagogiska miljön där. Vi ville ha en lummigare, mer pedagogisk gård, med naturlig skugga, odlingslådor och ekotänk, varför vi kontaktade dem. På en I Ur & Skur förskola använder man utemiljön mycket, i synnerhet skogsmiljön men även gården. Vi hade en tanke att dela in gården i olika rum, att få in kretsloppstänket med odling och kompostering. Det landade bl.a i en buskdjungel, som en labyrint. Längs hela staketet kommer murgröna och klätterviltvin att slingra sig. Studenterna valde härdiga växter som ska klara barnens lek. Resultatet ses bäst om ca två år, när grönskan vuxit till sig.

Nästa steg är den pedagogiska miljön inomhus, vilket kommer vara vårt fokus under det kommande året. Under julledigheten passade vi på att röja samt måla om delar av förskolan, för att ha en bra utgångspunkt för detta arbete. Det finns ett stort intresse hos Sabina, Musketörens nya förskolechef, samt Charlotte, förskolläraren som börjar på Musketören på måndag, kring pedagogiska miljöer och de kommer, tillsammans med övrig personalstyrka, att börja fokusera på detta längre fram.

 

I Ur och Skur inomhusVi vill att förskolans pedagogiska miljö ska ge barnen tillfällen till att kunna lära nytt och att dela upp sig i olika stationer. Rummen får ”rum i rummen” och vi har olika stationer för att skapa, läsa, bygga & konstruera, utklädning & rollek, osv. Den pedagogiska miljön har stor betydelse för barns lärande och utveckling i förskolan. Genom en tillgänglig och tillåtande miljö ges barnet möjlighet till att bli självständigt och kompetent. Det är också viktigt att barnen har tillgång till lämpligt och varierat material, som stödjer barnens utveckling. Självfallet kommer barnen att vara involverade i detta arbete tillsammans med oss pedagoger. Fortlöpande kommer vi att synliggöra barnens lärande genom dokumentation, som bl.a kommer att hänga runt omkring i förskolan. På så sätt får barn, vårdnadshavare och personal ta del av utvecklingen. Vi ser även den digitala miljön som en naturlig del av den pedagogisk miljön och Musketören har en egen iPad som skapar många möjligheter till lärande. Vi har även en iPhone, som t.ex kommer väl till användning för dokumentation vid utflykter. Självfallet håller vi oss även med datorer, skrivare, scanner, etc. Det blir spännande att se vad som kommer att hända med miljön på Musketören under året.

Mer information om förra vårens arbete kring den pedagogiska miljön på gården hittar ni här.