I Ur och Skur-cirkeln, en tydlig röd tråd i utomhuspedagogiken och det upplevelsebaserande lärandet


Nu har både Skogsknopparna och Skogsknyttarna kommit igång med sina projekt ordentligt. Skogsknopparna har ett projekt kring pinnar och Skogsknyttarna om sniglar och snäckor. Hemma hos barnen har nog det mest märkts av genom att man fått hem antingen en pinnfigur (Pippi Pinne) eller en gosedjurssnäcka (Sniglis). Dessa båda projekt sträcker sig över fler olika områden kopplat till förskolans läroplan och vår förskolas fokusområden för läsåret matematik, utomhuspedagogik och kultur. Parallellt med pinnprojektet och snigel- och snäckprojektet pågår andra aktiviteter så som bibiloteksbesök, yoga, gruppövningar och grupplekar, skapande, språkaktiviteter och mycket mycket annat kul och viktigt för både barnens trygghet och lärande.

Att arbeta i projektform med ett tema över en längre tid är förankrat i I Ur och Skur-pedagogiken. I Ur och Skur-cirkeln används för att planera verksamheten och hålla en tydlig röd tråd i utomhuspedagogiken och det upplevelsebaserande lärandet, som är den pedagogik vi pedagoger använder oss av.

Vi hade föräldramöte i oktober där syftet var att skapa trygghet till verksamheten och pedagogerna och visa den vardagliga undervisningen. Protokoll från föräldramötet finns på förskolans app. Tack alla som engagerade sig och bidrog till vårt fortsatta arbete med trygghet och samverkan mellan förskola och hem.

Förskolan ska föra vidare traditioner och kulturarv och vi hade därför Halloweenfirande i slutet av oktober. Barnen fick komma utklädda om de ville, vi hade höstpyssel och bakning och på eftermiddagen var det föräldrafika med mer höstpyssel.

Ett axplock med bilder från verksamheten: