Julhälsning, 2013


Skärmavbild 2013-12-19 kl. 17.21.49

Hej alla föräldrar!

Vill börja med att tacka er för en fantastiskt rolig termin!

Jag bifogar mina (Martins) tankar och funderingar kring förskolechefskonferensen Vinterglöd/Eldstål, som jag närvarade vid tidigare denna höst.

God Jul och gott nytt år!

//Musketören

Eldstålkonferensen

Jag var på konferensen Eldstål som anordnades av I Ur och Skur utveckling i oktober. Här kommer en kort sammanfattning av de föreläsningar som var under konferensen.

Ingrid Engdahl, Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet samt med i Omep:
Ingrids föreläsning handlade om Hållbar utveckling och jag kommer ta upp de bitar som jag tyckte var intressanta samt som går att använda i Musketörens verksamhet. Ingrid började med att prata om begrepp. Vad menas med hållbar utveckling? Sustainable development is a form of development which meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own needs, Brundland 1987. Hon utvecklade med att säga att Hållbar utveckling inte bara handlar om miljö och ekologi utan även om jämställdhet, fördelning av ekonomiska resurser och mänskliga rättigheter. Jag gillade att hon ägde in helheten i begreppet. Hon pratade också om begreppet Hållbar livsstil. Det begreppet är lättare att arbeta med på individnivå då hållbar utveckling lätt blir politiskt. Omep har gjort ett projekt med förskolebarn över hela jorden där barnen har fått titta på en teckning och säga vad de ser. Jag tog med mig mycket angående hållbar utveckling och känner att det kan hjälpa oss att utveckla vårt arbete. Vill ni veta mer om Ingrids föreläsning och arbete hör av er så mailar jag hennes anteckningar.

Margareta Söderström, Läkare och forskare i Malmö:
Margareta pratade om sin nyligen publicerade studie som fick stor uppmärksamhet i media i våras, på grund av att hon upptäckt att kolistolvärdena (stresshormon) hos barn i uteförskolor var högre än hos barn som går i vanliga förskolor. Studien kollade även barns hälsa ur andra aspekter. Angående stressnivån sa Margareta att det finns tre olika typer av stress. Positiv stress- Kommer av att man stimuleras och utvecklas mentalt och fysiskt. Barn behöver positiv stress. Uthärdlig Stress- Kommer av att man är hungrig, trött, fryser etc. Toxic stress- Kommer av misshandel, uppväxt i missbruksmiljöer, sexuella övergrepp etc. Hennes förklaringar av stress är utifrån barn. Den stress det rör sig om i hennes undersökning är framförallt positiv stress. Inga barn under två år var med i undersökning, där sa hon att hon ville göra en ny för att se hur små barn påverkas av att vara ute. Hon mätte även exponering av uv-strålning hos barn. Barn som är ute mycket i skogen blir mindre exponerade för uv-strålning än barn på traditionella förskolor som är ute mindre. Hon kollade även hur sömnen ser ut hos barn och det hon såg som hon uppfattade som alarmerande var att barnen väcks innan de har sovit en sömncykel (90-120 min). Hon menade på att barn ska sova minst den tiden, då är de inte trötta när de vaknar och får de positiva sakerna som sömnen ger. Vill ni veta mer angående Margareta Söderströms Studie sök på Kidscape.

Det var de två föreläsningar som jag tog med mig mest ifrån.

Några korta funderingar kring övriga:
Skolyoga kom och berättade om Barnyoga och olika användningsmetoder. När vi arbetar med yoga har vi haft ett längre pass i veckan, de rekommenderade korta pass varje dag dock kan vi fortfarande ha det långa passet tyckte de. Laila Gustavsson pratade om olika didaktiska metoder för inlärning och hur de påverkar inlärningssituationen. Det är sånt vi har med oss men det är bra med en bekräftelse på att det är ”rätt”.

Jag hade många givande samtal med kompetenta kollegor från hela Sverige. Har ni några frågor angående Eldstål och forskningen kontakta mig.

Vänligen Martin Järnström, Förskolechef I Ur och Skur Musketören