Känsloäventyr på förskolan


Mulle Knytte AlvikPå Musketören arbetar vi sedan en tid tillbaka med s.k känsloäventyr. Känsloäventyren i vår fantasivärld är något som barnen ser fram emot och vi inser att känslo-verktyget som barnen får där också används i praktiken: ute på gården, i leken, och i konfliktsituationer. Allt tar sin tid men att förstå andras känslor är inte alltid så lätt för små människor och att förstå sina egna kan vara ännu svårare.

Vår läroplan säger: Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.