Kolla Kultur – Kulturen och dess betydelse i våra liv


Varje år samlas alla kulturombud inom Hoppetossa och närvarar vid Kolla Kultur, Kulans årliga inspirations- och utbudsdag. Här följer några ord från våra kulturombud om dagen:

Kolla Kultur – en eftermiddag fylld av inspiration och motivation kring kultur och dess betydelse i våra liv.

Vi har blivit påminda om hur viktig vår roll som förskolepedagoger är. Hur barn kan lära sig viktiga livsegenskaper genom kulturen. Det är enligt FN:s barnkonvention en rättighet för barn att få ta del utav kultur. Därför har vi som pedagoger och vuxna en skyldighet att utbilda oss själva för att kunna utbilda barnen på ett givande sett. Pedagogerna på förskolorna är också underhållare och vi har möjligheten att göra vardagen till något större och viktigare.

Vi kulturombud planerar framtida träffar för att inspirera och motivera varandra så vi skapar därför en Facebookgrupp där vi sinsemellan kommer diskutera kultur och olika sätt att ta kulturen till förskolan.

Vi har blivit påminda om vikten av ett syfte bakom den kultur vi presenterar för barnen t.ex. böcker på olika språk eller musik från olika kulturer.

Vi kan mötas i kulturen för att besegra alla typer av ensamhet.