Kulturresor, Tyra och digital kompetens


Första blogginlägget för detta år, och detta decennium! God fortsättning vill vi passa på att önska er alla.

Vi rivstartar året med att prata om digital kompetens. Vi lever i en snabbt föränderlig värld med ökad digitalisering, där förskolan ska ge barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

Vi vill att digitala verktyg ska var en naturlig del i utbildningen på ett pedagogiskt sätt, ett exempel är när vi arbetar med området kultur där vi fortsätter med våra resor tillsammans med barnen till nya platser. Ett av barnen får peka ut en plats på vår karta som vi tillsammans tar reda på mer om. Tack vare internet och projektorn kan vi titta på en film om den plats (senast Moskva) som barnet pekat på, vi lyssnade även på barnsånger på ryska som barnen dansade och lyssnade till. Tidigare har vi exempelvis besökt Botswana tillsammans med barnen. Vi tycker även att vår kommunikationsapp med föräldrarna, Tyra, fungerar väldigt bra. Vad tycker ni?