Matematik finns runt omkring oss


Matematik finns runt omkring oss i vardagen utan att vi alla gånger tänker på det. Matte är inte bara siffror utan även avstånd, vikt, storlek, geometriska former osv. Om man tidigt introducerar matematiken i lek och samtal blir den mindre abstrakt längre fram i livet.

Vi vill visa barnen siffersymboler och andra matematiska symboler. Med hjälp av utomhuspedagogik visar vi vardagsmatematik, ex hur lång är en meter är, eller hur en kvadrat ser ut med hjälp av naturmaterial, tung och lätt med stenar eller liknande. Barnen lär matematik genom kroppen! Vi vill att barnen ska lära sig om matematik på ett brett sätt, ex genom att både visa symbolen 6 och lägga fram 6 kottar och visa 6 st fingrar. Vi vill undervisa i programmering på ett lekfullt sätt, ex genom förskolans robotar eller genom pilar och programmeringsläge. Ett annat exempel är att pärla pärlplattor: att sortera handlar om att känna igen mönster, men vi kan även arbeta med rytmiska mönster, mönster i pärlplattor, mönster i naturen, m.m.

Detta är exempel på hur vi kan arbeta med matematik på ett lustfyllt och spännande sätt. Hur arbetar ni med matematik?