Myror vid Glitterskogen


Idag besökte vi Glitterskogen igen. Vår plan var att arbeta med självkänsla och värdegrunden. Istället blev det samtal om rädsla, panik och obehagliga känslor – om myror.

Det var många som tyckte det var väldigt jobbigt att sitta ner, leka och vara på den platsen som vi i vanliga fall har så mycket kul på. Det är viktigt att förklara, vara bra förebilder och trygga barnen i deras oro – inte att gå därifrån för då bekräftar vi att myror är farliga och obehagliga vilket de inte är. Vi vill skapa mer kunskap och bra upplevelser istället. Vi frågar vad som är jobbigt, vad de tror kan hända och sedan visar vi att det går bra. Skapar erfarenheter av att myror inte är farliga, äckliga eller obehagliga.

På samlingen när vi var tillbaka till förskolan hittade vi en död myra som vi studerade med en lupp och förstoringsglas och så läste vi i en insektsbok om myror. Barnen fick även lyfta sina tankar och upplevelser, och fortsätta bearbetningen.