Öppettider


Vi följer Stockholm stads riktlinjer. Enligt dem ska en förskola erbjuda öppettider i förhållande till vårdnadshavares behov inom ramtiden 06.30-18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Vid inskrivning av nytt barn samt i början av varje termin samlar vi in vårdnadshavares behov av barnomsorg för den kommande terminen. Självfallet går det att ändra tider även under terminens gång.
Ändring av vistelsetid (del-eller heltid) görs via kommunens e-tjänst. Ändring av enstaka förändring av schema/närvarotid meddelas avdelningspersonalen, om förändringen är bestående meddelas rektor. Vårdnadshavare ansvarar för att den avtalade tiden hålls.

Köregler

Vår förskola är med i Stockholm Stads gemensamma kö, vilket innebär att vi följer Stockholms stads urvalsregler. Vår kö hittar ni här: http://www.stockholm.se/-/Serviceenhetsdetaljer/?enhet=833f75dd3d114d9b8f16af7b79f98f5d.

Månadsavgift

Månadsavgiften följer den kommunala maxtaxan. Man har ingen rätt till återbetalning av månadsavgiften om barnet är tillfälligt frånvarande från förskolan (t.ex. vid sjukdom eller resa). Man betalar månadsavgift 12 månader per år.  Någon avgift/kostnad utöver maxtaxan får inte tas ut för en plats i förskolan, och detta gör vi självfallet inte i vår förskola.

Uppsägningstid

En vårdnadshavares uppsägningstid av sitt barns plats i en förskola är en månad. Man betalar månadsavgift under uppsägningstiden.