Skapa egna kikare


Skogsknopparna har i slutet av mars haft inskolning av ett syskon. Skogsknopparna fokuserar därför som alltid på vid inskolningsperiod på trygghet, rutiner, säkerhet, anknytning och gruppkänsla. Projektet kring Pinnefamiljen har såklart varit närvarande och Skogsknopparna har fördjupat sitt arbete med kultur och datalogiskt tänkande. Genom lek och utforskande både inomhus och utomhus gör gruppen aktiviteter med pilar och roboten Blue-Bot (datalogiskt tänkande) och med hjälp av flaggor, lärplattan och musikupplevelser lär sig barnen om andra kulturer och länder.

Skogsknyttarna har under mars fördjupat sina två projekt om fåglar och om monster. I fågelprojektet har Skogsknyttarna lärt sig om kråkan, blåmesen och större hackspett genom att skapa i naturmaterial, fågelkort och att teckna fåglar. I monsterprojektet har Skogsknyttarna fortsatt med grupplekar och skapat ett hus åt sina monster som de skapat själva (dockteater) av kartong. Sedan har Batman (en gosedjurssköldpadda) varit på besök hemma hos flera barn samt aktiviteter med tema datalogiskt tänkande.

Båda avdelningarna uppmärksammar numer även kulturupplevelser och traditioner med den mångkulturella almanackan. Exempel under mars har varit källkritikens dag, matematikens dag, Världsberättardagen och internationella vattendagen.

Varför ska man ägna sig åt teknik i förskolan? Det finns många bra skäl. Vi är omgivna av teknik som vi använder dagligen och att kunna förstå och handskas med den är lika viktigt som alla andra förmågor barn behöver utveckla. Det handlar också om att utveckla barns taktila och motoriska kompetens, ”att begripa genom att gripa”. Att hålla på med teknik ligger också mycket nära leken. Genom leken kan man göra teknik begriplig. Det är helt enkelt roligt. Läs gärna mer om teknik i förskolan, i tidningen Förskolan.

Hos oss är ett exempel i bilden bredvid när vi gjorde utomhuspyssel och skapade kikare för att kunna använda till fågelskådning. Vi förberedde material såsom toarulle, tejp, målarfärg, penslar, förkläde och våtservetter för att skapa detta verktyg som man kan ta med till utflykten där vi skulle skåda fåglar.