Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman


Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en  stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Förskolans läroplan har flera mål kopplat till målområdet språk och kommunikation, ett otroligt viktigt målområde under barnens förskoletid.

Bilderna ovan är från när Skogsknopp var på en utflykt till knoppskogen. Vi inledde med en gemensam sångsamling. Barnen fick träffa olika djur från skogen som alla var relaterade till en sång som vi sjöng gemensamt. ”Imse vimse spindel”, ”lilla snigel” och ”ekorr’n satt i granen”. Sånger är ett exempel på hur man kan arbeta med målområdet språk & kommunikation. Efter sångsamlingen dukade vi upp för naturpyssel och barnen fick, med hjälp av klistermärken i form av olika ögon och tuschpennor i olika färger, skapa ett gäng roliga, knasiga och glada figurer!

Grovplaneringen för läsåret för målområdet språk & kommunikation ser ut som följer:

  • Vi ska arbeta med barnkonventionen som fokusområde,
  • Vi hjälper barnen att utveckla sitt ordförråd genom att prata målande och utmanande,
  • Vi högläser och uppmuntrar barnen till att se och läsa i böcker,
  • Vi ska använda digitala verktyg ex Polyglutt för att främja språk och användandet av olika medier,
  • När vi läst en bok eller dokumenterat på väggen tittar vi igen tillsammans med barnen och repeterar, ställer frågor och samtalar kring bilder och texter tillsammans med barnen,
  • Vi uppmuntrar barnen att prata och kommunicera på olika vis och uttrycka sig på fler sätt för att lättare förstå varandra, ex om någon är ledsen så frågar vi vad som inte är bra eller ber barnet visa och berätta vad som är fel,
  • Vi vill arbeta mer med alfabetet och supersymboler i lärmiljön,
  • Spela språkspel (ex Jaramba) på lärplattan,
  • Storbarnsgruppen går till biblioteket en gång i månaden,
  • Vi har flerspråkighet som ett av våra fokusområden.