Trygg zon – Vidlyftig zon – Vild zon


2012 I Ur & Skur certifierades Musketören. Här följer lite information om pedagogiken från Charlotte Thörn, förskolechef och förskollärare på vår förskola.

Vad är I Ur och Skur? Pedagogikens utgångspunkt har sin grund i friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande och arbetar efter målen i Läroplanen. Barnen upptäcker, leker och upplever med alla sinnen och hela kroppen. Att praktiskt få uppleva, stimulerar nyfikenheten, självkänslan, ger kunskap och förståelse. Barnen får en nära relation till naturen och utvecklar kunskap och trygghet att vistas där bland annat genom Friluftsfrämjandets verksamhet Skogsknopp, Skogsknytte och Skogsmulle.

Vad kan man lära av I Ur & Skur pedagogiken? Med friluftsliv på schemat får barnen ett varsamt  förhållningssätt till natur och miljö. Naturen är en fantastisk plats för att uppleva och lära med alla sinnen. Det du lär med kroppen fastnar i knoppen. Det är en fantastik miljö för lek, fantasi och rörelse som dessutom är genusneutral och har lugnande effekt. Barnen får prova olika friluftsaktiviteter och grundläggande friluftsfärdigheter som de har nytta av hela livet.

Man kan också ta inspiration och kunskap gällande förskolegårdar: En gård bör innehålla tre zoner; den vilda zonen, den vidlyftiga zonen och den trygga zonen.

Den vilda zonen – På alla gårdar bör det finnas platser där barnen kan uppleva känslan av “frihet”, ”rymd” och ”oändlighet”. Det är en zon med mycket, tät växtlighet och möjligheter att vara ifred. Exempelvis kojlek, buskig vegetation, vindskydd, kompost.

Den vidlyftiga zonen – På gården behövs också en vidlyftig och dynamisk zon, med plats för utrymmeskrävande lek. Här ska finnas gott om utrymme för rörelse och barnen kan tumla runt fritt och röra sig i många olika riktningar mellan många olika aktiviteter. Exempelvis kulle/backe, gunglekskap, rutchkana, klätterlek, balansgång.

Den trygga zonen – Närmast huset bör det finnas ett område att vistas i för att uppleva trygghet och lugn och ro. Hit kan barnen dra sig tillbaka när de vill ha det lite lugnare och tryggare. Exempelvis odling, lekhus, bord och sittplatser, sagohörna, ateljé, sand, vatten, fjärilsrabatt.

Information hämtad härifrån:

http://www.friluftsframjandet.se/detta-gor-vi/forskolor-och-skolor/i-ur-och-skur/

och

http://malmo.se/download/18.723670df13bb7e8db1b8e7f/1491305651237/Utemilj%C3%B6+vid+f%C3%B6rskolor+i+Malm%C3%B6+dec+2011.pdf .