Utomhuspedagogik och matematik


Här är två exempel på utomhuspedagogik och matematik tillsammans. Den första bilden är från ett skogspass där vi, med hjälp av pinnar, övade på begreppen lång – mellan – kort. Den andra bilden är när vår småbarnsavdelning, Skogsknopparna, är ute på en matematikpromenad i närområdet.

Vi vill passa på att tack våra vårdnadshavare för ett trevligt frukostmingel, vad kul att det var så många som stannade kvar en stund med oss. Nästa tillfälle för att träffa andra vårdnadshavare är dels på föräldramötet i mars, men även på fixarvällen (även den i mars) och sedan har vi ett till frukostmingel i maj.

Skogsknopparna har bland annat gått på matematikpromenader i närområdet och repeterat många av aktiviteterna de tidigare gjort, men också varit på besök i skogen. Pippi Pinne och Pelle Pinne har fått en utökad familj (Bebisen Mimmi) och en ny kompis (Niko Pinne). Skogsknopparna gör många repetitioner av tidigare aktiviteter och det är bra så att kunskaperna sätter sig djupare. När barnen verkligen får prova på någonting många gånger så lär de sig det grundligt. Det är inte alltid det bästa att kasta sig in i nya områden eller aktiviteter, utan en trygghet och glädje i fördjupning och igenkännande kan vara bättre ur ett längre perspektiv.

Skogsknyttarna har varit på biblioteket, kollektivtränat och självklart varit mycket i skogen och ägnat sig åt friluftsaktiviteter så som att bygga vindskydd, letat spår i snön och utforskat skogens alla hörn. På förskolan har demokrati och barns inflytande varit prioriterat med den nya vännen Batman (en sköldpadda/gosedjur) som får följa med en kompis hem. Dessutom har Skogsknyttarna provat på många olika experiment bland annat med salt, färg, magnetism och vatten.

Hoppetossas värdegrund är att vara en drivande kraft för en jämställd och demokratisk värd. Personalgruppen gjorde på planeringsdagen i december en kartläggning och begreppskarta över orden jämställdhet och demokrati. Detta för att förtydliga och belysa vårt arbete som vi dagligen gör med barnen. Förskolan har även en plan för diskriminering och kränkande behandling som revideras kontinuerligt av alla pedagoger. Nedan kommer sammanställningen som även finns på vardera avdelning.

Vad är jämställdhet?

Vad är demokrati?

 • Att pojkar och flickor behandlas lika
 • Alla människor får samma förutsättningar
 • Att man respekterar olika kulturer oavsett ens egen kultur och fördomar
 • Alla ska ha samma rättigheter
 • Att man får se ut som man vill utan att bli nedvärderad av andra
 • Alla behandlas lika respektfullt
 • Ingen ska känna sig utanför
 • Att vara inkluderande
 • Oavsett fysisk kapacitet får alla samma chans
 • Genustänk
 • Respektera varandras åsikter
 • Att alla får vara med och bestämma/tycka
 • Lyssna på allas åsikt
 • Alla ska få sin röst hörd
 • Att barnen får påverka lärmiljön
 • Alla får säga sina åsikter
 • Alla får rösta

Hur arbetar vi på förskolan med jämställdhet?

Hur arbetar vi på förskolan med demokrati?

 • Vi behandlar pojkar och flickor lika
 • Vi firar traditioner från olika kulturer och respekterar andra kulturer
 • Vi lyssnar på musik från olika kulturer
 • Barnen kan själv välja hur de vill se ut
 • Vi leker mycket med alla barn och ser alla i gruppen
 • Försöker att få alla att vara med och förklara så alla förstår
 • Vi pedagoger ska vara bra förebilder för barnen
 • Vi lyssnar på vad barnen vill leka med och göra
 • Barnen får själva bestämma vad de vill leka med
 • Att barnen får påverka lärmiljön
 • Att man är lyhörd på barnens åsikter
 • Planerar aktiviteter efter vad barnen intresserar sig för
 • Att barnen får välja aktivitet
 • Att barnen får lära sig att göra egna val