Välkomna tillbaka och tack för vår första Hoppetossa-dag!


Hoppetossa logo

Så var vi igång efter sommaren igen; pågående inskolningar, barn och pedagoger nyfikna och laddade inför ett nytt läsår! Vi hälsar alla varmt välkomna!

Och igår, 22/8 2016, hade vi vår första Hoppetossa-dag. Alla medarbetare från alla förskolor, samlades vid Hälsans Hus för en gemensam heldagskonferens. Tack alla vårdnadshavare för att ni kunde hålla era barn hemma och möjliggjorde denna planeringsdag för oss! Nedan följer agendan för dagen.

08.45-09.15 Hoppetossa
Sofia Z, VD

09.15-09.35 Våra förskolor
Emelie E och Sabina R, Förskolechefer

09.35-09.50 Fika

09.50-10.30 Inspirationsföreläsning om arbetslag
Niko Martikainen
Huvudtränare/elittränare i SK Neptun med ansvar för deras mästerskapssimmare

10.30-11.15 Gruppövning förskolevis kring frågeställningarna

  • Vad är det som gör oss till ett bra arbetslag i vår förskola idag, och vad vill vi utveckla framåt?
  • Hur kan vi involvera vårdnadshavare ytterligare i vårt arbetslag?
  • Hur kan vi inom Hoppetossa utvecklas till ett gemensamt arbetslag?

11.15-12.15 Vegetarisk lunchbuffé
Hermans restaurang

12.15-15.15 HLR/Första hjälpen kurs
LiMa HLR

15.15-15.45 Fika

15.45-16.45 Tre parallella workshops enligt

Workshop 1: Makerspace

Niclas Ekholm, IKT Labbet & Tom Tits
Makerspace är en fysisk plats där man ska kunna plocka sönder saker för att sedan sätta ihop dem på ett nytt och kreativt sätt. Att använda något som i andra sammanhang skulle slängas för att skapa. Man kan arbeta med programmering, elektronik eller varför inte designa något eget, något nytt? I ett makerspace går vetenskap, teknik och konst tillsammans (dvs nästan hela Hoppetossas pedagogiska profil!) och allt är lika viktigt. Gör-det-själv och gör-det-med-andra är centralt inom makerrörelsen. Vår ambition är att sätta igång ett pilotprojekt inom makerspace på minst en av våra Hoppetossa-förskolor i höst för att se om detta är ett bra sätt att få in teknik/naturvetenskap/programmering i förskolan.

Workshop 2: Utomhuspedagogik
Charlotte T, bitr. förskolechef & förskollärare Hoppetossa Musketören I Ur & Skur
Information kring I Ur & Skur pedagogiken samt hur man kan inspireras av den för att utveckla sin egen utomhuspedagogik. Även en inblick i hur Musketören arbetar med utomhuspedagogik på sin gård, i synnerhet med de yngre barnen, samt tips och idéer kring hur man kan utveckla en gård för att stimulera det pedagogiska arbetet utomhus.

Workshop 3: Pedagogisk dokumentation
Linnea H, bitr. förskolechef & förskollärare Hoppetossa Raketen
Nå målen med pedagogisk dokumentation – hur säkerställer vi att vi är på rätt väg? En inblick i hur Raketen ser på området; vad och hur dokumenterar vi för att inte «drunkna» i dokumentation, och hur använder vi den pedagogiska dokumentationen för att dra professionella slutsatser? Hur hittar vi en systematik och ett arbetssätt för att hinna utvärdera?