Aktivitetstavla blir utforskning av teknik


Enligt Läroplanen för förskolan skall barnen:

  • ”Utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar”,
  • ”Utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

På Raketen ser vi … Läs mera