Leken är grunden till barns lärande och utveckling hos oss


Raketen ser läroplansområdet identitet, integritet och socialt samspel som grunden till allt. Att skapa trygghet och ett öppet klimat så att barnen vågar och vill ta plats i verksamheten och bland sina kompisar, men också att visa respekt inför varandra … Läs mera