Låt vår förskola utforska naturvetenskap!


Solsystem-förskola

Enligt förskolans läroplan ska förskolan sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturvetenskap. Upptäckarglädje och lust att lära är en självklarhet hos barnen, vilket gör detta område så roligt att arbeta med!

Rymden verkar vara populärt att arbeta med inom Hoppetossa, i synnerhet hos de äldre barnen. Alla våra förskolor arbetar med detta denna termin. Jollen har en rymd-grupp bland de äldre barnen som t.ex arbetar med solen, solsystemet och utforskar densitet. Även Äventyrets äldre barn har arbetat med rymden, de har påbörjat sitt arbete med planeter som ska bli tredimensionella. Musketörens äldre barn är mycket engagerande i sitt rymd-projekt och bygger just nu rymdskepp.

Andra exempel på hur man kan arbeta med naturvetenskap i en förskola: Vi är i skogen, undersöker vad som händer med den under de olika årstiderna, intresserar oss för djur och bär. Hittar spindelnät, och spindlar, samtalar om Allemansrätten. Spinner naturligt vidare till återvinning och besöker återvinningsstationer. Har vattenlek och experimenterar med vatten; hur rinner det och vilka faser kan vatten vara i? Intresserar oss för rymden, gör egna solsystem och rymdraketer, besöker relevanta museer såsom Naturhistoriska riksmuseet.

Raketen är en ny förskola och öppnar 11/1 2016, vi har lediga platser och vår kö hittar du här: http://www.stockholm.se/-/Serviceenhetsdetaljer/?enhet=55274540cb364c3681568ac27db2f485.