Välkommen Skeppets förskolechef Jeanette


Skeppets förskolechef  Jeanette lägger fokus på att barnen känner sig sedda och känner trygghet i sin verksamhet. Jeanette värdesätter att vinna barnens förtroende, och att möta dem med respekt och nyfikenhet. Hon ser det kompetenta barnet och försitter aldrig ett tillfälle att se upptäckarglädjen i alla små detaljer för att ta med sig barnen på den resan. Jeanette vill lyfta fram det kooperativa lärandet där barn lär av och med varandra. Det är viktigt att barnen känner delaktighet, ansvar och inflytande i sin förskoleverksamhet!

För Jeanette är det viktigt att arbeta med naturvetenskapliga inslag på ett handgripligt sätt och låta barn arbeta med och utforska naturmaterial, t ex återvinningsmaterial eller kreativt ofullständiga material, då hon vet att barn verkligen stimuleras tankemässigt och utvecklingsmässigt av detta. Detta ger barn möjligheter, utan begränsningar, vilket främjar deras kreativitet, fantasi och samarbete. Barn behöver också möta både digital och mekanisk teknik i sin vardag varför Jeanette alltid jobbar med att skapa en pedagogisk lärmiljö utifrån alla naturvetenskapliga inriktningar för att skapa medforskande förskolebarn som lär sig att sätta saker i naturen i ett större sammanhang! Hon tycker om att arbeta projektinriktat med ett utforskande arbetssätt så att många av läroplanens mål kommer in på ett naturligt sätt.

Jeanette är en person som drivs av att få arbeta med ledarskap och pedagogiska utvecklingsfrågor. Jeanette har under många år varit en driven utvecklingsledare inom Nacka kommun och förskolechef på förskola i Nacka kommun, och hon har redan börjat arbeta på Skeppet med uppstarten inför januari. Möbler och pedagogiskt material ska beställas in, och de sista pedagogerna ska rekryteras in. Skeppet planerar att öppna med 1-2 avdelningar i januari och längre fram, när Skeppet är full, kommer vi har plats för 5 avdelningar. Jeanette vill nu skapa en lärmiljö på Skeppet som möjliggör möten mellan barn, en lärmiljö där barn kan utmanas tillsammans med andra men också själva. En inspirerande, lockande och varierande pedagogisk miljö med en mångfald av olika material och läroplatser ser Jeanette som ett barns rättighet.

Vi önskar Jeanette varmt välkommen till Skeppet och till Hoppetossa!