Utveckla arbetet som Huvudman

Utbildningen inom förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värderingar. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. För förskolan ska en läroplan (Lpfö 98 rev. 16) gälla som utgår från bestämmelserna i skollagen. Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar.

Vi erbjuder verktyg för arbetet som Huvudman. Syftet med verktygen är att säkerställa kunskapsöverföring vid förändringar i Huvudman (såsom ny styrelse), samt att underlätta och öka kvalitén i arbetet som Huvudman.  Vill du veta mer om verktygen, eller diskutera en specifik utmaning som ni står inför, kontakta oss gärna på info@hoppetossa.com.