Våra tjänster

Vi har under många år framgångsrikt drivit förskolor. Något vi har lärt oss under denna tid är hur vi arbetar för hög pedagogisk kvalitet och gott systematiskt kvalitetsarbete i förskolan, vi har således god struktur och ordning, och adekvat uppföljning. Inom dessa områden samarbetar vi gärna med huvudmän och pedagoger utanför våra egna förskolor:

  • Utvärdering, kvalitetsuppföljning och pedagogisk bedömning samt diskussioner kring huvudmannaskapet
  • Verksamhetsnära tjänster såsom bokföring, lönehantering och IT

Kontakta oss gärna för mer information: info@hoppetossa.com.