Barn möter konst


På Äventyret har skapande länge stått i centrum och de senaste två läsåret har vi haft samarbete med konstnärer via Kulturrådets projekt Skapande förskola. Syftet med Skapande förskola är att konst och kultur integreras i förskolan på lång sikt, och bidrar till att barn får större möjligheter till eget skapande genom professionell kultur.

Genom skapande förskola får barnen möjlighet att möta och prova olika material, tekniker och arbetssätt än de tidigare mött i den dagliga verksamheten. Genom egna skapandet kan barnen träna sig att se möjligheter och fatta beslut. Bildarbetet uppmuntrar också till kommunikation och övar barnens språk på olika sätt bland annat genom bildsamtal.

Med utgångspunkt och inspiration av utvalda berömda konstnärer får barnen själva skapa egen konst. Verksamheten schemaläggs och genomförs i en särskild utrustad ateljé för bild och form under ledning av legitimerad bildlärare.

Extra roligt är att en förskoletidning tyckte att vårt projekt var så spännande att de besökte oss för ett reportage, kommer troligtvis i deras tidning under maj månad!