En plats hos oss / Ställ ditt barn i kö

Vi har ett fåtal lediga platser. Kontakta oss gärna för mer information: 073-231 93 60 eller aventyret@hoppetossa.com.

Vi finns med i Upplands-Bro kommuns gemensamma kö under namnet Förskolan Äventyret. Du hittar den gemensamma kön via Upplands-Bo kommuns e-tjänst: https://www.upplands-bro.se/barn–utbildning/barn-0-5-ar/att-soka-plats-i-barnomsorg.html. Oavsett om du bor i Upplands-Bro kommun eller ej ansöker du på samma sätt, se nedan beskrivning. Men om du inte bor i Upplands-Bro kommun behöver du komplettera din ansökan med en särskild blankett, vi hjälper dig gärna. För mer information om detta se Upplands-Bro kommuns hemsida.

Du som har e-legitimation ansöker på detta sätt:
Logga in på e-tjänsten med e-legitimation, genom att klicka på länken ”Inloggning e-tjänst, med e-legitimation” på ovan nämnda sida. När du är inloggad för att göra en ansökan, välj vilket barn ansökan gäller samt Ansök barnomsorg. Fyll i alla efterfrågade uppgifter och när du kommer till delen att välja förskola: välj Förskola som verksamhet, Tibble som områden och sedan Förskolan Äventyret som enhet. Följ vidare instruktioner för att färdigställa ansökan.

Du som inte har en e-legitimation ansöker på detta sätt:
Klicka på länken ”Ansöka om plats på förskola och fritidshem utan e-legitimation” på ovan nämnda sida och fyll i de uppgifter som efterfrågas. När du kommer till delen att välja förskola: välj Förskola som verksamhet, Tibble som områden och sedan Förskolan Äventyret som enhet. Följ vidare instruktioner för att färdigställa ansökan.

Ansök via barnomsorgsadministratörer:
Om du inte lyckas ställa dig i vår kö via kommunens e-tjänst eller om du exempelvis har skyddade personuppgifter, kan du vända dig direkt till kommunens barnomsorgsadministratörer och meddela dem att du önskar ställa dig i kön till Förskolan Äventyret. De nås på telefonnummer 08-581 690 00.

Vid frågor:
Kontakta oss gärna vid frågor: aventyret@hoppetossa.com.

Varmt välkommen!

A place with us / Put your child in the queue

We have a few vacancies. Please contact us for more information: 073-231 93 60 or aventyret@hoppetossa.com.

Pre-school Äventyret is in the common queue of the municipality of Upplands-Bro under the name Förskolan Äventyret. You find the common queue via the Upplands-Bo municipality’s e-service: https://www.upplands-bro.se/barn–utbildning/barn-0-5-ar/att-soka-plats-i-barnomsorg.html. Regardless if you live in Upplands-Bro municipality or not, you apply in the same way, see below description. But if you do not live in Upplands-Bro municipality you need to supplement your application with a special form, we will be happy to assist you. For more information about this, see Upplands-Bro’s webpage.

Those who have e-legitimation apply in this way:
Log into the e-service with e-legitimation, by clicking on the link ”Inloggning e-tjänst, med e-legitimation” on the above-mentioned page. When you are logged into the e-service to make an application, choose which child the application applies and Ansök barnomsorg. Fill in all the required information and when you come to the part to choose pre-school: choose Förskola as function (verksamhet), Tibble as the area (område) and then Förskolan Äventyret as unit (enhet). Follow the instructions to complete the application.

Those who do not have an e-legitimation apply in this way:
Click on the link ”Ansöka om plats på förskola och fritidshem utan e-legitimation” on the above-mentioned page and fill in the information requested. When you come to the part to choose pre-school: choose Förskola as function (verksamhet), Tibble as the area (område) and then Förskolan Äventyret as unit (enhet). Follow the instructions to complete the application.

Apply through childcare administrators:
If you do not manage to queue up in our queue via the municipality’s e-service or if you, for example, have protected personal information, you can turn directly to the municipality’s childcare administrators and inform them that you wish to queue up for Förskolan Äventyret. They are reached at 08-581 690 00.

For questions:
Please contact us at: aventyret@hoppetossa.com.

Very welcome!