Pedagogik och verksamhet

Välkomna till lilla Äventyret, vi är en mindre förskola om ca 70 barn. Hos oss tar vi utgångspunkt i tilltron till barnens förmågor och ser dessa som en tillgång för ett mångfacetterat lärande. Barnen kommer alltid i första hand och vi utgår ifrån deras intressen, tankar och handlingar, kopplat till de demokratiska värden vi värnar om, när vi planerar vår verksamhet. Vår vision är att vara en drivande kraft för en jämställd och demokratisk värld! 

Här kan du hitta mer bilder från vår verksamhet, och här kan du se bilder och läsa om vår konstinstallation.

Vår förskola har en traditionell förskolepedagogik, vi lyfter språkutveckling i vår verksamheten och väver gärna in kultur, exempelvis genom projektet ”Skapande förskola”. Givetvis är daglig utevistelse viktigt hos oss. Vår strävan är att alla barn ska känna sig trygga samtidigt som de lockas till lek och aktivitet som utvecklar dem. Vi organiserar vår verksamhet i tre avdelningar; Myran, Humlan, och Trollsländan; uppdelade i mindre barngrupper.

Vi bjuder in vårdnadshavare till samverkan och det dagliga mötet berikar och utvecklar verksamheten. Hos oss finns olika mötesplatser för dialog som; förskoleråd, utvecklingssamtal, förskolans app och föräldramöten.

Hos oss äter vi god och näringsriktig mat lagad från grunden och den är till stor del baserad på ekologiska råvaror. Barnen är delaktiga i vårt arbete kring kost, och vi nyttjar även vårt kök i pedagogiskt syfte.

Förskolans pedagogiska miljö ser vi som en möjliggörare för vår verksamhet, och hela vår inomhusmiljö är ämnad för att skapa lust till lek, samspel och utveckling. Vi uppskattar vår gård, men självfallet också alla omkringliggande grönområden som lämpar sig för trevliga utflykter. Vi vill inspirera barnen att utveckla sina olika sinnen och uttrycka sina tankar och känslor genom skapande.

Här hittar du mer information om Hoppetossa Förskolor.

Välkomna till oss!