Konstinstallation Enhörningarnas hav

På Äventyret har skapande länge stått i centrum och de senaste två läsåret har vi haft samarbete med konstnärer via Kulturrådets projekt Skapande förskola. Syftet med Skapande förskola är att konst och kultur integreras i förskolan på lång sikt, och bidrar till att barn får större möjligheter till eget skapande genom professionell kultur.

Läsåret 2020/21
Under pågående läsår deltar vår storbarnsgrupp Trollsländan i Skapande förskola med konstnär Elisabeth, och samarbetet blir givetvis covid-anpassat. Vi fördjupar vårt skapande med inspiration från olika kända kostnärer; näckroser utifrån Claude Monet, färg och form utifrån Joan Miró, solroser utifrån Vincent van Gogh och ansikten utifrån Pablo Picasso.

Elisabeth är bild- och formlärare med lärarlegitimation och har arbetat med barns skapande i över 30 år. Hon har verkligen gedigen erfarenhet av det konstnärliga uttrycket och arbete inom skolans värld.

 

 

Läsåret 2019/20 
Under läsåret 2019/20 deltog vår storbarnsavdelning Trollsländan i Kulturrådets satsning Skapande förskola. Det innebar att vår storbarnsgrupp fick besök av en konstnär Lena vid sju tillfällen under läsåret (skedde digitalt efter covids inträde). Barngruppen, pedagoger och Lena skapade tillsammans utifrån avdelningens projekt ”Ordresa”: vatten, kroppen och skogen.

Under läsårets gång landade vi i att vi ville skapa en konstinstallation av ett hav; Enhörningarnas hav. Syftet med installationen var att låta barnen få möta och arbeta med olika material och tekniker som sedan sattes tillsammans i ett sammanhang. Vi ville ge barnen erfarenheter av olika former av konstnärliga uttryck och bredda deras verktygslåda till eget skapande och uttryck. Barnen färgade tyger som vi sedan sydde ihop till ett hav. Vår konstinstallation Enhörningarnas hav monterades i förskolans tak.

På väggarna monterade vi upp barnens havsbilder som skapades när barnen färgade tyget till taket. Vi målade även på olika typer med material, för att skapa struktur till vår vägg.

För att införa ett tredimensionellt element så skapade vi även maneter av papier maché. Även fiskar skapades av färgglatt papper. Vi tog in denna del av projektet i vår utomhuspedagogik och skapade maneterna när vi var ute på gården. Vi tränar finmotorik, koncentration och tålamod. 

Slutligen skapade vi gemensamt en jättemanet. Vi skapade den med ett paraply och papier marché, men denna gång med silkespapper istället för tidningspapper. Här såg vi hur barnen samarbetade, hjälpte varandra och reflekterade tillsammans.

Vi arbetade även för att barnen skulle bli en del av installationen! Exempelvis genom att skapa digitala bilder med havstema, och green screen tekniken. Här kunde vi även väva in källkritik, genom att uppleva vad som är sant och falskt genom egna erfarenheter.

Lena har en gedigen erfarenhet och har bl.a. ställt ut vid Nordic Art i Köpenhamn och Centro Cultural Light i Rio de Janeiro. Lena är även utbildad barnskötare. Väldigt spännande och givande att få besök och kompetensutveckling av Lena! Nedan är exempel på andra alster som barngruppen tillsammans skapade inom läsårets Skapande förskola.

 

Alla läsår
Äventyret arbetar med området kultur och skapande på många olika sätt, det finns mycket att upptäcka kring kulturella inslag såsom teater, bibliotek, museer. Det är viktigt att arbeta med olika kulturer i verksamheten; olika konstformer, musik, rörelse, dans, skapande. Varje avdelning har en ateljé att använda tillsammans med barnen, och ett annat exempel är att knyta ihop skogsutflykterna med skapande genom att i skogen samla olika material som man tar med tillbaka till förskolan och skapar med.

läroplanen finns det skrivet att varje enskilt barn ska känna delaktighet i sin egen kultur och utveckla känsla och respekt för andra kulturer. Barnen ska utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, sång och musik, dans och drama.