Öppettider


Vi följer Solna stads riktlinjer. Enligt dem ska en förskola erbjuda öppettider i förhållande till vårdnadshavares behov inom ramtiden 06:30-18:00 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

 

Köregler

Vår förskola är med i Solna stads gemensamma kö, vilket innebär att vi följer Solna stads urvalsregler. Vår kö hittar ni här: https://hoppetossa.com/risgrynet/var-ko/.

Månadsavgift

Månadsavgiften följer den kommunala maxtaxan. Någon avgift/kostnad utöver maxtaxan får inte tas ut för en plats i förskolan, och detta gör vi självfallet inte i vår förskola.

Uppsägningstid

En vårdnadshavares uppsägningstid av sitt barns plats i en förskola är en månad.