Välkomna till Hoppetossa Förskolor

Vi vill vara en drivande kraft för en jämställd och demokratisk värld.

Vår vision är att vara en drivande kraft för en jämställd och demokratisk värld. Vi är övertygade om att vi bäst uppnår den visionen genom att arbeta med, och för, barns utbildning och lärande. Den övertygelsen genomsyrar hela vår verksamhet.

Hoppetossa driver förskolor i Stockholms län.

Med barnens utveckling och lärande i fokus, strävar vi efter att främja en livslång lust att lära hos alla barn. Inom Hoppetossa jobbar vi utifrån en aktiv, nära och engagerad gemenskap. Vi stöttar varandra i de frågor som uppstår och vi följer upp verksamheten utifrån olika aspekter både för att säkerställa att vi har riktigt bra verksamheter och för att kontinuerligt se vad vi behöver utveckla. Vi strävar efter att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar. Detta, tillsammans med våra kärnvärden kunskap, nyfikenhet, glädje och trygghet, summerar den inneboende kraften i Hoppetossa och hjälper oss att driva verksamhetens utveckling framåt och uppnå vår vision.

Hoppetossa har vunnit Guldtrappan, vilket vi är mycket glada och stolta över. Juryns motivering var:

”Med utgångspunkt i barnens rätt till utbildning in en demokratisk och jämställd värld har Hoppetossa skapat en verksamhet som är både långsiktig och tydligt framtidsinriktad. Med ett tydligt fokus på barns lärande bygger man genomtänkta digitala strukturer och strategier som stärker både rektorers och pedagogers möjligheter att lära och utvecklas i sina roller med stark tro på kollegialt lärande. Hoppetossas förskolor visar att digitaliseringen kan vara vägen till både ökat lärande och större kreativitet hos medarbetare och barn liksom till bra kommunikation med vårdnadshavare.”

Välkomna till Hoppetossa!

Timvikarier

Nu söker vi timvikarier till alla våra förskolor, välkommen med din ansökan på: rekrytering@hoppetossa.com.

Läs gärna mer om hur det är att arbeta hos oss under "Karriär hos oss". Väkommen med din ansökan!