Visselblåsning

Hoppetossa förskolor har en intern rapporteringskanal där du kan rapportera olika former av missförhållanden och oegentligheter inom Hoppetossa.

Du kan rapportera skriftligt, muntligt eller vid ett fysiskt möte. Skriftligt anmäler du via e-post visselblasa@hoppetossa.com. Om du önskar vara anonym behöver du meddela det i din inkomna rapport, observera dock att din anonymitet inte längre är giltig om det inte faller under visselblåsning.

Alla inkomna rapporter kring visselblåsning mottas för hantering och utredning.  

Återkoppling kommer att göras inom sju dagar.

Var uppmärksam på innan du pratar externt i frågan att det verkligen omfattas av visselblåsarlagen.  

Ett personligt klagomål eller missnöje är inte visselblåsning, dessa frågor omhändertas av annan lagstiftning. Visselblåsning måste röra sig om ett missförhållande av större allmänt intresse. Missförhållandena ska handla om olika olagliga, oetiska eller skadliga aktiviteter som kan påverka andra på ett negativt sätt. Exempel på oegentligheter kan vara bland annat: 

  • Bedrägeri eller korruption
  • Trakasserier, mobbning och diskriminering
  • Överträdelser av hälso- och säkerhetsstandarder
  • Handlingar som skadar miljön eller egendom
  • Medvetna lagöverträdelser