Välkomna till förskolan Jollen på Norrmalm!

Kultur, matematik och utomhuspedagogik är prioriterade områden hos oss. Barnen kommer i första hand, och vi utgår alltid från deras intressen, tankar och handlingar när vi planerar vår verksamhet.


Förskolan vilar på demokratins grund. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande, och verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. I samarbete med hemmet ska barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem främjas.

Hos oss tar vi utgångspunkt i tilltron till barnets förmågor och ser dessa som en tillgång för ett mångfacetterat lärande. Barnet kommer alltid i första hand! Vår förskola prioriterar daglig utevistelse och ser utomhuspedagogik som ett komplement till den traditionella pedagogiken. Förskolan är omgiven av lekplatser och parker. Vi väver gärna in kultur i vårt arbetssätt och besöker museum och teatrar tillsammans med barnen. Våra pedagogers roll är att utgå från barnets intresse, erfarenhet och utveckling och arbeta medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande.

Vår förskola är belägen i ljusa, fräscha lokaler precis vid Vanadislunden. Hela vår verksamhet utgår självfallet från förskolans läroplan. Vi bjuder in vårdnadshavare till samverkan och det dagliga mötet berikar och utvecklar verksamheten. Hos oss finns olika mötesplatser för dialog som; förskoleråd, utvecklingssamtal, förskolans app och föräldramöten. Jollens strävan är att alla barn ska känna sig trygga samtidigt som de lockas till lek och aktivitet som utvecklar dem. Vi vill säkerställa att barnen får ta del av bästa tänkbara utbildning.

Vår vision är att vara en drivande kraft för en jämställd och demokratisk värld!

Förskolevisning

Varmt välkomna på förskolevisning den 12/2 klockan 15.00 eller den 8/4 klockan 15.00.

Blogg

Världen just nu…

På bara en månad har så oerhört mycket hänt i vår omvärld. Vi vill börja med att tacka för det… Läs mera

Naturvetenskap är ett område som ligger nära barnen!

För dig som är förälder på Jollen, glöm inte att svara på föräldraenkäten om du inte redan har gjort det.… Läs mera

Till bloggen

Kontakt till oss

Vi nås lättast via jollen@hoppetossa.com.

Ställ ditt barn i kö

Kontakta oss gärna för mer information: jollen@hoppetossa.com.

Vi är del av Stockholm Stads gemensamma kö under namnet Hoppetossa Jollen. Följ knappen nedan för att tilldela ditt/ert barn en köplats.

VÅR KÖ - OUR QUEUE