Välkomna till förskolan
Jollen på Norrmalm


Hos oss kommer barnen i första hand, och vi utgår alltid från deras intressen, tankar och handlingar när vi planerar vår verksamhet.


Vi ligger belägna i ett fantastiskt närområde med parker och skog, samt med närhet till bibliotek och olika kommunikationsmedel. Förskolan har ett godkännande om 30 barn fördelat på två avdelningar. Kompassen är för våra äldre barn och Kartan är för våra yngre barn. Förskolan har ljusa och fina lokaler med mycket ljusinsläpp som uppmuntrar till en rik och varierad miljö i strävan mot de olika läroplansmålen enligt förskolans läroplan, Lpfö18.

Vi skapar en trygg och harmonisk miljö, där alla barn får respekt, ömhet och omtanke vilket leder till en stark självkänsla. Vi tycker också att det är viktigt att stimulera barnens fantasi och nyfikenhet genom aktiviteter, utforskande av omvärlden samt genom lek och skapande.

Vår vision är att vara en drivande kraft för en jämställd och demokratisk värld!

Förskolevisning

Varmt välkomna på besök hos oss.

Kontakta oss på jollen@hoppetossa.com, så bokar vi in en visning.

Kontakt till oss

Vi nås lättast via jollen@hoppetossa.com.

Ställ ditt barn i kö

Kontakta oss gärna för mer information: jollen@hoppetossa.com.

Vi är del av Stockholm Stads gemensamma kö under namnet Hoppetossa Jollen. Följ knappen nedan för att tilldela ditt/ert barn en köplats.

VÅR KÖ - OUR QUEUE