Välkomna till förskolan Jollen på Norrmalm!

Till hösten 2022 har vi ett fåtal platser lediga i vår förskola, ställ dig gärna i vår kö via Stockholm Stad eller kontakta oss på jollen@hoppetossa.com

Hos oss kommer barnen i första hand, och vi utgår alltid från deras intressen, tankar och handlingar när vi planerar vår verksamhet.


Förskolan vilar på demokratins grund. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande, och verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. I samarbete med hemmet ska barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem främjas.

Hos oss tar vi utgångspunkt i tilltron till barnets förmågor och ser dessa som en tillgång för ett mångfacetterat lärande. Barnet kommer alltid i första hand! Vår förskola prioriterar daglig utevistelse och ser utomhuspedagogik som ett komplement till den traditionella pedagogiken. Förskolan är omgiven av lekplatser och parker. Vi väver gärna in kultur i vårt arbetssätt och besöker museum och teatrar tillsammans med barnen. Våra pedagogers roll är att utgå från barnets intresse, erfarenhet och utveckling och arbeta medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande.

Vår förskola är belägen i ljusa, fräscha lokaler precis vid Vanadislunden. Hela vår verksamhet utgår självfallet från förskolans läroplan. Vi bjuder in vårdnadshavare till samverkan och det dagliga mötet berikar och utvecklar verksamheten. Hos oss finns olika mötesplatser för dialog som; förskoleråd, utvecklingssamtal, förskolans app och föräldramöten. Jollens strävan är att alla barn ska känna sig trygga samtidigt som de lockas till lek och aktivitet som utvecklar dem. Vi vill säkerställa att barnen får ta del av bästa tänkbara utbildning.

Vår vision är att vara en drivande kraft för en jämställd och demokratisk värld!

Förskolevisning

Varmt välkommen på förskolevisning fredagen den 18 mars klockan 9:00.

Passar inte detta tillfälle kontakta oss på jollen@hoppetossa.com, så bokar vi in en visning som passar.

Kontakt till oss

Vi nås lättast via jollen@hoppetossa.com.

Ställ ditt barn i kö

Kontakta oss gärna för mer information: jollen@hoppetossa.com.

Vi är del av Stockholm Stads gemensamma kö under namnet Hoppetossa Jollen. Följ knappen nedan för att tilldela ditt/ert barn en köplats.

VÅR KÖ - OUR QUEUE