Pedagogik och verksamhet

På Jollen tar vi utgångspunkt i tilltron till barnens förmågor och ser dessa som en tillgång för ett mångfacetterat lärande. Barnen kommer alltid i första hand och vi utgår ifrån deras intressen, tankar och handlingar, kopplat till de demokratiska värden vi värnar om, när vi planerar vår verksamhet. Vår vision är att vara en drivande kraft för en jämställd och demokratisk värld!

Jollen tar avstamp i traditionell förskolepedagogik. Vi väver gärna in kultur i vårt arbetssätt och besöker museum och teatrar tillsammans med barnen. Vår strävan är att alla barn ska känna sig trygga samtidigt som de lockas till lek och aktivitet som utvecklar dem. Vi organiserar vår verksamhet i två avdelningar; Kartan och Kompassen.

Vi bjuder in vårdnadshavare till samverkan och det dagliga mötet berikar och utvecklar verksamheten. Hos oss finns olika mötesplatser för dialog som; förskoleråd, utvecklingssamtal, förskolans app och föräldramöten.

Tillsammans med barnen beger vi oss gärna ut i vår närmiljö. Utomhuspedagogik, rörelseglädje och upptäckarlust är en stor del av vår verksamhet – att uppleva och utforska kropp och själ med alla sinnen är viktiga ingredienser i vår dagliga pedagogiska kostcirkel. På Jollen är barnen omgärdade av kompetenta pedagoger som ser dem, utvecklar dem och får dem att känna sig trygga. Alla är noggrant utvalda baserat på personliga egenskaper, engagemang och utbildning. Vi tar del av kontinuerlig fortbildning.

Hos oss äter vi god och näringsriktig mat lagad från grunden och den är till stor del (minst 35%) baserad på ekologiska råvaror. Barnen är delaktiga i vårt arbete kring kost, och vi nyttjar även vårt kök i pedagogiskt syfte.

Förskolans pedagogiska miljö ser vi som en möjliggörare för vår verksamhet, och hela vår innemiljö är ämnad för att skapa lust till lek, samspel och utveckling. Vi uppskattar vår närliggande gård som ligger runt hörnet, men självfallet också alla omkringliggande parker som lämpar sig för trevliga utflykter. Vi vill inspirera barnen att utveckla sina olika sinnen och uttrycka sina tankar och känslor genom skapande.

Välkomna till oss!