Välkomna till förskolan
Hoppetossa Risgrynet i Råsunda


Vi är en liten familjär förskola där vi arbetar utifrån förskolans läroplan och vår pedagogik är inspirerad av Reggio Emilia. Den bygger på utevistelse, rörelse, skapande, musik och lärande genom lek, och vi arbetar aktivt med att skapa en miljö för barnen som inspirerar till olika lärande aktiviteter. Vi var tidigare ett föräldrakooperativ, och drivs nu som en fristående förskola.


På Risgrynet vill vi skapa så goda förutsättningar som möjligt för barnen att utvecklas socialt, motoriskt, emotionellt och intellektuellt i en trygg och glad miljö med närvarande vuxna. Vi håller till i trivsamma lokaler som inbjuder till både utveckling och lärande. Miljön inomhus är inspirerande och lockar till nyfikenhet och utforskande. Därutöver betraktar vi, inte minst med tanke på vår regelbundna uteverksamhet, även naturen som en viktig del av förskolans miljö.

Vi bjuder in vårdnadshavare till samverkan och det dagliga mötet berikar och utvecklar verksamheten. Hos oss finns det olika mötesplatser för dialog som; förskoleråd/samverkansråd, utvecklingssamtal, förskolans app och föräldramöten.

Vår vision är att vara en drivande kraft för en jämställd och demokratisk värld!

Öppet hus

Varmt välkommen på besök hos oss. Kontakta oss på risgrynet@hoppetossa.com, så bokar vi in en visning.

Kontakt till oss

Vi kontaktas lättast via: risgrynet@hoppetossa.com.

Ställ ditt barn i kö

Kontakta oss gärna för mer information: risgrynet@hoppetossa.com.

Vi finns med i Solna stads gemensamma kö under namnet Hoppetossa Risgrynet. Klicka på knappen nedan så kommer ni till den gemensamma kön:

KÖ - QUEUE