Välkomna till förskolan
Hoppetossa Risgrynet i Råsunda


Vi är en liten, familjär förskola och består av två avdelningar där barnen är åldersindelade. Runt knuten finns skogsområden, fågelrika sjöar och parker som ger barnen möjlighet att utforska naturen.  Vi var tidigare ett föräldrakooperativ, och drivs nu som en fristående förskola.


Vi strävar efter att vår verksamhet är fylld av lustfyllda, utmanande och lärorika aktiviteter där vi ger barnen en bra grund att stå på i sin utvecklingsprocess, såväl inomhus som utomhus. Målet är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för barnen att utvecklas socialt, motoriskt, emotionellt och intellektuellt i en trygg och glad miljö med närvarande vuxna. 

Risgrynets verksamhet tar sin utgångspunkt i Läroplan för förskolan, Lpfö 18, Barnkonventionen, och våra egna utformade dokument, så som vår Verksamhetsplan, Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling, samt verktyg för att planera, dokumentera, utvärdera och analysera så att vi kan säkerställa vårt systematiska kvalitetsarbete. Vår pedagogik är inspirerad av Reggio Emilia.  Vi arbetar för att få en trygg barngrupp där alla blir respekterade som de är, trivs, har roligt och kan utvecklas tillsammans. 

Vår vision är att vara en drivande kraft för en jämställd och demokratisk värld!

Öppet hus

Varmt välkommen på besök hos oss. Kontakta oss på risgrynet@hoppetossa.com, så bokar vi in en visning.

Kontakt till oss

Vi kontaktas lättast via: risgrynet@hoppetossa.com.

Ställ ditt barn i kö

Kontakta oss gärna för mer information: risgrynet@hoppetossa.com.

Vi finns med i Solna stads gemensamma kö under namnet Hoppetossa Risgrynet. Klicka på knappen nedan så kommer ni till den gemensamma kön:

KÖ - QUEUE