Kontakt och hitta hit
 

Förskolan Hoppetossa Risgrynet
Tvärvägen 2-4 och Lövgatan 66-68
169 32 Solna

Rutiner vid klagomål

Telefon avd. Lemuren 070-794 34 60

Telefon avd. Pantern 070-494 07 41

Kontaktuppgifter till vår rektor: risgrynet@hoppetossa.com

Övrigt:
Facebook-sida


Hur hittar du till oss?

Med kollektivtrafik: Närmsta tunnelbanestation är Näckrosen, från stationen är det sedan ca 300 meter att gå till förskolan. Närmsta pendeltågs-eller tvärbanestation är Sundbyberg, därifrån är det ca 1 km att gå till förskolan (bussförbindelse finns).

Med bil: Via Råsundavägen når du enkelt Tvärvägen, längs vilken förskolan ligger.

Rutiner för klagomålshantering

Enligt skollagen 4 kap. 8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Ifall du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på förskolan vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.

Läs mer här: https://hoppetossa.com/risgrynet/klagomal-och-synpunkter/