Pedagogik och verksamhet

Förskolan Risgrynet är en fristående förskola med 36 barn uppdelade i tre avdelningar; en grupp med yngre barn ca 1-2 år och två grupper för äldre barn ca 3-5 år.  Vi ligger i Råsunda nära anrika Filmstaden på gränsen till grannkommunen Sundbyberg. Vi håller till i trivsamma lokaler som inbjuder till både utveckling och lärande. Vår verksamhet är inspirerad av Reggio Emilia.

Vi har nära till naturen och kan med vårt läge utnyttja kulturutbudet både lokalt och i kringliggande områden. Regelbundna besök i närliggande skogsområden och parker ger barnen möjligheten att utforska naturen som är en viktig del av verksamheten.

Våra lokaler är utformade för att stimulera barnens sinnen genom att de får göra egna val och vara delaktiga i sitt lärande. Miljön inomhus är inspirerande och lockar till nyfikenhet och utforskande. Därutöver betraktar vi, inte minst med tanke på vår regelbundna uteverksamhet, även naturen som en viktig del av förskolans miljö.

Vi bjuder in vårdnadshavare till samverkan och det dagliga mötet berikar och utvecklar verksamheten. Hos oss finns olika mötesplatser för dialog som; förskoleråd, utvecklingssamtal, förskolans app och föräldramöten. Hos oss äter vi god och näringsriktig mat som till stor del baserad på ekologiska råvaror. 

Välkomna till oss!