Pedagogik och verksamhet

Förskolan Risgrynet är en förskola med 36 barn. Vi ligger i Råsunda nära anrika Filmstaden på gränsen till grannkommunen Sundbyberg. Vi håller till i trivsamma lokaler som inbjuder till både utveckling och lärande. Vår verksamhet är inspirerad av Reggio Emilia.

Vi har nära till naturen och kan med vårt läge utnyttja kulturutbudet både lokalt och i kringliggande områden. Regelbundna besök i närliggande skogsområden och parker ger barnen möjligheten att utforska naturen som är en viktig del av verksamheten.

Vi strävar efter att utforma tydliga och lättöverskådliga miljöer som ska vara inspirerande och lockar till utforskande och lärande och på det sättet skapa pedagogiska miljöer, ”den tredje pedagogen”, där barnen kan utveckla sin kreativitet och fantasi, sin motorik samt sin sociala kompetens. Material är tillgängligt för barnen att kunna ta fram själva eller kunna se och välja det de vill aktivera sig med. Därutöver betraktar vi, inte minst med tanke på vår regelbundna uteverksamhet, även naturen som en viktig del av förskolans miljö.                                                                              

 Våra aktiviteter har sin grund i utforskande, utmanande och lustfyllt lärande där barnens individuella behov och intressen ligger som grund. Varje barn är unikt, erövrar ny kunskap på olika sätt och behöver få använda olika lustfyllda sätt samt olika sinnen för att erövra ny kunskap. Genom den viktiga leken sker lärandet.  

Vi bjuder in vårdnadshavare till samverkan och det dagliga mötet berikar och utvecklar verksamheten. Hos oss finns olika mötesplatser för dialog som; förskoleråd, utvecklingssamtal, förskolans app och föräldramöten. Hos oss äter vi god och näringsriktig mat som till stor del baserad på ekologiska råvaror. 

Välkomna till oss!