Klagomål och synpunkter

Vi har som mål att erbjuda god kvalitet i alla verksamheter. Inget är så bra att det inte kan bli bättre och synpunkter och klagomål bidrar till att utveckla verksamheten.

Ge oss möjligheten att rätta till fel och brister genom att tala om vad det är som du inte är nöjd med, eller berätta vad vi gör som är bra.

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning, framför det i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till rektor så att verksamheten själv får möjlighet att agera.

Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål till huvudman genom att skicka e-post till synpunkter@hoppetossa.com. Huvudmannen återkopplar alltid till rektorn i samband med detta, samt självfallet direkt till dig som lämnat klagomålet/synpunkten.

Om du inte är nöjd med hur huvudmannen tagit emot och utrett ditt klagomål kan du gå vidare med ärendet till kommunen som aktuell förskola ligger i.