Välkomna till förskolan
Haga i Hagastaden


I våra nybyggda lokaler utformas utbildningen efter barnens behov och intressen, där utevistelse är en naturlig del av dagen.


Välkomna till vår förskola med en helt ny, inspirerande pedagogiska miljö! Vi tänker stort och skapar nya mötesplatser, tar in naturnära pedagogiska material, tänker hur vi möblerar för att skapa mötesplatser men även möjlighet till egen tid, samt säkerställer att material finns på barnens nivå.

Förskolan Haga öppnades i augusti 2022, och vi har traditionell förskoleverksamhet som vilar på förskolans läroplan. Genom lek, rörelse och utevistelse läggs grunden för barns utveckling, motorik och hälsa. Utvecklingen och fördjupningen av lärmiljön, både inomhus, utomhus och hur vi är mot varandra och det runtomkring oss är ständigt närvarande. Vi vill att barnen på Haga ska få en trygg, lärorik och rolig vardag där de får möta professionella pedagoger med hjärtat på rätt ställe. På Haga sätter vi barnens välmående och utveckling i främsta rummet och erbjuder en kvalitativ utbildning inomhus, på gården och i vår närmiljö.

Vi arbetar med barnens anknytning till pedagogerna, det ska vara tryggt i början och det är viktigt att fokusera på det först och främst, och även på en trygg miljö som passar barngrupperna. Vi är närvarande pedagoger och lägger ner mycket tid på att barnen ska bli trygga och självständiga.

Förskolan vilar på demokratins grund. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande, och verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Vår vision är att vara en drivande kraft för en jämställd och demokratisk värld! Vår verksamhet samt utbildning grundar sig i förskolans läroplan, skollagen samt FN:s Barnkonvention. I samarbete med hemmet ska barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem främjas. 

Hos oss tar vi utgångspunkt i tilltron till barnets förmågor och ser dessa som en tillgång för ett mångfacetterat lärande. Barnet kommer alltid i första hand! Vår förskola prioriterar daglig utevistelse. Våra pedagogers roll är att utgå från barnets intresse, erfarenhet och utveckling och nyfiket undersöka hur världen fungerar tillsammans med barnen.

Vi bjuder in vårdnadshavare till samverkan och det dagliga mötet berikar och utvecklar verksamheten. Hos oss finns det olika mötesplatser för dialog som förskoleråd, utvecklingssamtal, förskolans app och delaktighetsmöten för alla vårdnadshavare.

Varmt välkomna till förskolan Haga!

Förskolevisning

Varmt välkomna på besök hos oss:

För anmälan eller frågor om visning av förskolan är ni välkomna att maila till Hagas platsansvarige förskollärare Sandra på mailadressen sandra.ek@hoppetossa.com.

För att komma i kontakt med förskolans rektor Åsa Lindén Gretander, eller förskolans biträdande rektor Charlotte Leinfors vid eventuella frågor är ni välkomna att maila haga@hoppetossa.com.

Kontakt till oss

Vi nås lättast via haga@hoppetossa.com.

Ställ ditt barn i kö

Kontakta oss gärna för mer information: haga@hoppetossa.com.

Vi är del av Stockholm Stads gemensamma kö under namnet Hoppetossa Haga. Följ knappen nedan för att tilldela ditt/ert barn en köplats.

VÅR KÖ - OUR QUEUE