Välkomna till förskolan
Haga i Hagastaden


I våra nybyggda lokaler utformas utbildningen efter barnens behov och intressen, där utevistelse är en naturlig del av dagen.


”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg.” - Lpfö18, förskolans läroplan

Välkomna till vår förskola med en helt ny, inspirerande pedagogiska miljö! Vi tänker stort och skapar nya mötesplatser, tar in naturnära pedagogiska material, tänker hur vi möblerar för att skapa mötesplatser men även möjlighet till egen tid, samt säkerställer att material finns på barnens nivå. Vi har egen gård och närhet till grönområden som vi nyttjar flitigt.

Vi arbetar med barnens anknytning till pedagogerna, det ska vara tryggt i början och det är viktigt att fokusera på det först och främst, och även på en trygg miljö som passar barngrupperna. Vi är närvarande pedagoger och lägger ner mycket tid på att barnen ska bli trygga och självständiga. Tillsammans med barnen utforskar vi gärna tematiskt. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.

Vår vision är att vara en drivande kraft för en jämställd och demokratisk värld!

Förskolevisning

Varmt välkomna på besök hos oss.

Kontakta oss på haga@hoppetossa.com, så bokar vi in en visning.

Kontakt till oss

Vi nås lättast via haga@hoppetossa.com.

Ställ ditt barn i kö

Kontakta oss gärna för mer information: haga@hoppetossa.com.

Vi är del av Stockholm Stads gemensamma kö under namnet Hoppetossa Haga. Följ knappen nedan för att tilldela ditt/ert barn en köplats.

VÅR KÖ - OUR QUEUE