Pedagogik och verksamhet

Hoppetossa Haga tar avstamp i traditionell förskolepedagogik. Utbildningen utformas efter barnens behov och intressen och vi arbetar aktivt med olika projekt i mindre grupper. Utevistelse är en naturlig del av dagen där vår egen gård, och närheten till andra grönområden och kommunikation vävs in i undervisningen.

Våra lokaler är helt nyproducerade och framtagna för förskoleverksamhet. Egen gård i direkt anslutning till lokalen, närhet till den kommande parken i området, Hagaparken och andra platser och kollektivtrafik.

Arbetet med lärmiljön, inne och ute, är en av våra grundstenar. Vi arbetar för att den ska vara hållbar och tillgänglig för att ge varje barn möjlighet till att utvecklas så långt som möjligt enligt förskolans styrdokument. Miljön ska vara trygg och skapa mötesplatser för att utvecklas.

Vi arbetar aktivt kring kost och måltider på förskolan, och vi serverar varierande och näringsrika måltider jämt fördelat över dagen. Vi arbetar för att ge en god grund för bra matvanor för varje barn, där barnen ges möjlighet till inflytande men också säkerställande av goda pedagogiska samtal tillsammans med pedagogerna utifrån de vuxnas roll som goda förebilder.

På Hoppetossa Haga tar vi utgångspunkt i tilltron till barnens förmågor och ser dessa som en tillgång för ett mångfacetterat lärande. Ett tryggt barn kan gå hur långt som helst, vi ser därför att trygghet för varje barn och vårdnadshavare är grunden för en god och utvecklande utbildning.

Vi bjuder in dig som vårdnadshavare till samverkan och det dagliga mötet berikar och utvecklar verksamheten. Hos oss finns olika mötesplatser för dialog som förskoleråd, utvecklingssamtal, förskolans app och föräldramöten.

På förskolan arbetar närvarande och engagerade pedagoger som ser varje barn, utvecklar varje barn och som skapar trygghet. Vi arbetar med barns inflytande och demokratiska processer genom hela utbildningen där glädje, nyfikenhet och kunskap är ledord.

Vår vision är att vara en drivande kraft för en jämställd och demokratisk värld.