Pedagogik och verksamhet

Vi tar avstamp i traditionell förskolepedagogik. Utbildningen utformas efter barnens behov och intressen och vi arbetar aktivt med olika teman i mindre grupper.

Ett exempel är ”tema äpple” där barnen fick möjlighet att undersöka äpplet närmre genom att utforska hur det ser ut inuti, vad som händer när kärnorna planteras i jord, och vad som händer när man värmer upp/kokar upp det på spisen (äppelmos).

Alla läroplansområden kan vävas in i ett tema som ”tema äpple”; exempelvis kan vi undersöka hur långt ett äppelskal är, eller hur många delar vi behöver dela ett äpple i om två barn ska ha det. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.

Utevistelse är en naturlig del av dagen där vår egen gård, och närheten till andra grönområden och kommunikation vävs in i undervisningen.

Våra lokaler är helt nyproducerade och framtagna för förskoleverksamhet. Arbetet med lärmiljön, inne och ute, är en av våra grundstenar. Vi arbetar för att den ska vara hållbar och tillgänglig för att ge varje barn möjlighet till att utvecklas så långt som möjligt enligt förskolans styrdokument. Miljön ska vara trygg och skapa mötesplatser för att utvecklas.

Vi arbetar aktivt kring kost och måltider på förskolan, och vi serverar varierande och näringsrika måltider jämt fördelat över dagen. Vi arbetar för att ge en god grund för bra matvanor för varje barn, där barnen ges möjlighet till inflytande men också säkerställande av goda pedagogiska samtal tillsammans med pedagogerna utifrån de vuxnas roll som goda förebilder.

På förskolan arbetar närvarande och engagerade pedagoger som ser varje barn, utvecklar varje barn och som skapar trygghet. Vi arbetar med barns inflytande och demokratiska processer genom hela utbildningen där glädje, nyfikenhet och kunskap är ledord.

Välkomna till oss!