Förskola och hem

Vi arbetar medvetet för att skapa trygghet för barn och vårdnadshavare. För oss är det viktigt att vi, förskola – hem, samarbetar och utvecklar en tillitsfull relation. Ett prioriterat område hos oss är att arbeta med är barninflytande och föräldrasamverkan. Förskolan är i en uppstartsfas och det är viktigt att både barn och vårdnadshavare ges möjlighet att vara med och påverka.

Introduktion – när ert barn börjar förskolan

Innan introduktionen tar förskolans pedagoger kontakt med er för att delge er information inför inskolningen. I samband med inskolningen sker även samtal mellan er och förskolan, syftet är att ni får möjlighet att berätta om ert barn och på vilket sätt förskolan kan bidra till trivsel, utveckling och lärande. Vid inskolningsperioden är vårt syfte att barnen ska kunna känna sig välkomna där vi försöker att skapa relation med barnen för deras trygghet och tillit till oss pedagoger.

Öppettider

Vi följer Stockholm stads riktlinjer. Enligt dem ska en förskola erbjuda öppettider i förhållande till vårdnadshavares behov inom ramtiden 06.30-18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Vid inskrivning av nytt barn samt i början av varje termin samlar vi in vårdnadshavares behov av barnomsorg för den kommande terminen. Självfallet går det att ändra tider även under terminens gång. Ändring av vistelsetid (del-eller heltid) görs via kommunens e-tjänst. Ändring av enstaka förändring av schema/närvarotid meddelas avdelningspersonalen, om förändringen är bestående meddelas rektor. Vårdnadshavare ansvarar för att den avtalade tiden hålls.

Köregler

Vår förskola är med i Stockholm Stads gemensamma kö, vilket innebär att vi följer Stockholms stads urvalsregler. Vår kö hittar ni här: https://forskola.stockholm/hitta-forskola/forskola/hoppetossa-haga/.

Månadsavgift

Månadsavgiften följer den kommunala maxtaxan. Man har ingen rätt till återbetalning av månadsavgiften om barnet är tillfälligt frånvarande från förskolan (t.ex. vid sjukdom eller resa). Man betalar månadsavgift 12 månader per år.  Någon avgift/kostnad utöver maxtaxan får inte tas ut för en plats i förskolan, och detta gör vi självfallet inte i vår förskola.

Uppsägningstid

En vårdnadshavares uppsägningstid av sitt barns plats i en förskola är en månad. Man betalar månadsavgift under uppsägningstiden.

Olycksfallsförsäkring

Alla barn som går i kommunala och fristående förskolor i Stockholm Stad är olycksfallsförsäkrade genom försäkringsbolaget S:t Erik försäkring. Försäkringen gäller dygnet runt.

Om ditt barn råkar ut för en skada är det du som vårdnadshavare som anmäler skadan. En blankett för skadeanmälan finns på S:t Eriks försäkrings webbplats.

Om du behöver använda försäkringen behöver du inte betala självrisk. Om du vill veta mer om försäkringen, villkor och liknande hittar du det på S:t Eriks försäkrings webbplats.

S:t Eriks försäkrings webbplats