Välkomna till förskolan
Hoppetossa Tolvan i Bromma

Vi har lediga platser till augusti. Vi finns med i Stockholms Stads gemensamma kö under namnet Hoppetossa Tolvan. Kontakta oss för ett besök till vår förskola via förskolans platsansvarig Emma på Emma.jaensson@hoppetossa.com .


På förskolan Tolvan strävar vi efter att alla barn ska känna sig trygga samtidigt som de lockas till lek och aktivitet som utvecklar dem. Vi har barnet i fokus och vill säkerställa att alla barn hos oss får ta del av bästa tänkbara utbildning. 

Förskolan Tolvan ligger i Nockeby, Bromma alldeles vid Mälarens strand med 2 gårdar i direkt anslutning till lokalerna, skogen runt knuten och närhet till parker och andra grönområden. Lokalerna är väl tilltagna, ljusa och med en fantastisk utsikt över vattnet. Det uppmuntrar till en rik och varierande miljö som inspirerar lek och lärande. Vi värnar om en lärmiljö där barnet har inflytande och undervisningen utgår från barnens intressen och frågor.

Verksamheten syftar till att utveckla barnen så att de blir trygga, empatiska, nyfikna, självständiga och visar respekt för sina kamrater och sin omgivning. Vistelsen ska vara lustfylld, stimulerande och lägga grunden till det livslånga lärandet. Vår ledstjärna är att bygga barnets självkänsla med grunden i trygghet, tillit, respekt och problemlösning. För att nå dit uppmärksammar vi barnets färdigheter och lär barnet på så vis att klara sig själv. Genom att stärka och utveckla den empatiska förmågan och lära barnet att klä sina känslor i ord bygger vi en tro till den egna förmågan och möjliggör ett utrymme där man kan vara den man är.

Tolvans verksamhet bygger på ett nära samarbete mellan vårdnadshavarna och förskolan. Hos oss är det självklart att alla bemöts med respekt och att alla känner sig välkomna. Vår vision är att vara en drivande kraft för en jämställd och demokratisk värld! Vår verksamhet samt utbildning grundar sig i förskolans läroplan samt FN:s Barnkonvention.

Välkomna till oss!

Förskolevisning

Varmt välkomna på besök hos oss.

Kontakta oss via vår platsansvariga Emma på Emma.jaensson@hoppetossa.com , så bokar vi in en visning.

Kontakt till oss

Vi kontaktas lättast via: tolvan@hoppetossa.com.

Ställ ditt barn i kö

Kontakta oss gärna för mer information: tolvan@hoppetossa.com.

Vi är del av Stockholm Stads gemensamma kö under namnet Hoppetossa Tolvan. Följ knappen nedan för att tilldela ditt/ert barn en köplats.

VÅR KÖ - OUR QUEUE