Välkomna till förskolan
Hoppetossa Tolvan i Bromma


Vi är en förskola med ett unikt läge alldeles intill Mälarens strand på Grönviksvägen i Bromma. Vi förlägger gärna aktiviteterna utomhus på vår härliga gård och i den närliggande lekparken och i skogen. Vi var tidigare ett föräldrakooperativ, och drivs nu som en fristående förskola.

Tolvans förskola arbetar utifrån förskolans läroplan och vår pedagogik är inspirerad av Reggio Emilia. Den bygger på utevistelse, rörelse, skapande, musik och lärande genom lek, och vi arbetar aktivt med att skapa en miljö för barnen som inspirerar till olika lärande aktiviteter.

Genom att reflektera, observera och samtala tillsammans med barnen på ett temainriktat arbetssätt blir barnens lärande mångsidigt och sammanhängande. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation där vi lägger vikten i barnens läroprocesser. Med hjälp av IKT; kamera, dator och lärplattor får barnen ta del av det som de har utforskat. "Det är viktigt att gå bakåt innan man går framåt". I små grupper får våra pedagoger en tydlig inblick i varje enskilt barns lärande samt dess intresseområde.

Vi bjuder in vårdnadshavare till samverkan och det dagliga mötet berikar och utvecklar verksamheten. Hos oss finns det olika mötesplatser för dialog som; förskoleråd/samverkansråd, utvecklingssamtal, förskolans app och föräldramöten. Tolvans strävan är att alla barn ska känna sig trygga samtidigt som de lockas till lek och aktivitet som utvecklar dem. Vi vill säkerställa att barnen får ta del av bästa tänkbara utbildning.

Vår vision är att vara en drivande kraft för en jämställd och demokratisk värld!

Förskolevisning

Varmt välkommen på besök hos oss. Kontakta oss på tolvan@hoppetossa.com, så bokar vi in en visning.

Kontakt till oss

Vi kontaktas lättast via: tolvan@hoppetossa.com.

Ställ ditt barn i kö

Kontakta oss gärna för mer information: tolvan@hoppetossa.com.

Vi är del av Stockholm Stads gemensamma kö under namnet Hoppetossa Tolvan. Följ knappen nedan för att tilldela ditt/ert barn en köplats.

VÅR KÖ - OUR QUEUE