Kontakta oss

Förskolan Haga
Lise Meitners gata 6
113 67 Stockholm

Rutiner vid klagomål

Kontaktuppgifter och organisation

Generella frågor till förskolan: haga@hoppetossa.com

Kontaktuppgifter till våra avdelningar

Linden: 073-590 85 46

Eken: 073-551 91 85

Boken: 073-261 63 12

Pilen: 073-528 81 24 

Kontaktuppgifter till vår rektor

Kontaktuppgifter till vår rektor: haga@hoppetossa.com

Övrigt

Facebook-sida

Hur hittar du till oss?

Med kollektivtrafik: Närmsta tunnelbane- och pendeltågsstation är Odenplan, från stationen är det sedan ca 7 minuter att gå till förskolan.

Med bil: Man kan enkelt svänga av från Norra Länken (E4/E18) om man vill nå förskolan med bil.

Rutiner för klagomålshantering

Enligt skollagen 4 kap. 8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Ifall du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på förskolan vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.

Läs mer här:

https://hoppetossa.com/haga/klagomal-och-synpunkter/