En plats hos oss / Ställ ditt barn i kö

Kontakta oss gärna för mer information: 076-288 16 61 eller skeppet@hoppetossa.com.

Vi finns med i Nacka kommuns gemensamma kö under namnet Skeppet. Här hittar ni den gemensamma kön: https://www.nacka.se/forskola-skola/forskola-och-pedagogisk-omsorg/ansok-om-plats-forskola/  (Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg).

Du som bor i Nacka ansöker på följande sätt:
Under punkt 2 på ovan nämna hemsida väljer du länken ”Klicka här om du bor i Nacka”. Du följer sedan instruktionerna för att kunna logga in och ställa ditt barn i kö till Skeppet.

Du som är på väg att flytta till Nacka ansöker på följande sätt:
Under punkt 2 på ovan nämna hemsida väljer du länken ”Klicka här om ni är på väg att flytta till Nacka”. Du som inte är folkbokförd i Nacka ska först göra en kontoansökan. Inom en arbetsdag får du en bekräftelse med e-post att kontoansökan är godkänd. Då går du tillbaka till ovan nämnda hemsida och väljer istället länken ”Klicka här om du bor i Nacka”. Du följer sedan instruktionerna för att kunna logga in och ställa ditt barn i kö till Skeppet.

Har ni frågor kontakta oss gärna på: skeppet@hoppetossa.com.

Välkomna!

A place with us / Put your child in the queue

Please contact us for more information: 076-288 16 61 or skeppet@hoppetossa.com.

We are present in the common queue of the municipality of Nacka under the name Skeppet. Here you will find the common queue: https://www.nacka.se/forskola-skola/forskola-och-pedagogisk-omsorg/ansok-om-plats-forskola/ (Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg).

Those living in Nacka apply in this way:
Under point 2 of the above mentioned website choose the link ”Klicka här om du bor i Nacka”. You then follow the instructions to log in and put your child in a queue to Skeppet.

Those who are about to move to Nacka apply in this way:
Under point 2 of the above mentioned website choose the link ”Klicka här om ni är på väg att flytta till Nacka”. You who do no live in Nacka must first make an account application. Within one working day you will receive a confirmation by e-mail that the account application is approved. Then you go back to the above-mentioned website and instead select the link ”Klicka här om du bor i Nacka”. You then follow the instructions to be able to login and put your child in the queue to Skeppet.

If you have any questions, please contact us at: skeppet@hoppetossa.com.

Welcome!