Öppettider

Skeppet följer Nacka kommuns riktlinjer.

Vid inskrivning av nytt barn samt i början av varje termin samlar vi in vårdnadshavares behov av barnomsorg för den kommande terminen. Självfallet går det att ändra tider även under terminens gång. För permanenta förändringar ber vi dock att detta görs minst en månad i förväg.

Vårdnadshavare ansvarar för att den avtalade tiden hålls.

Köregler

Vår förskola är med i Nacka kommuns gemensamma kö, vilket innebär att vi följer Nacka kommuns urvalsregler. Vår kö hittar ni här: http://hoppetossa.com/skeppet/var-ko/.

Månadsavgift

Månadsavgiften följer den kommunala maxtaxan, och administreras av Nacka kommun.  Någon avgift/kostnad utöver maxtaxan får inte tas ut för en plats i förskolan, och detta gör vi självfallet inte i vår förskola.

Uppsägningstid

En vårdnadshavares uppsägningstid av sitt barns plats i en förskola är en månad. Man betalar månadsavgift under uppsägningstiden.