En plats hos oss / Ställ ditt barn i kö

Kontakta oss gärna för mer information: 076-288 16 61 eller skeppet@hoppetossa.com.

Vi finns med i Nacka kommuns gemensamma kö under namnet Skeppet. Här hittar ni den gemensamma kön: https://www.nacka.se/forskola-skola/forskola-och-pedagogisk-omsorg/ansok-om-plats-forskola/  
Välkomna!

A place with us / Put your child in the queue

Please contact us for more information: 076-288 16 61 or skeppet@hoppetossa.com.

We are part of the common queue of the municipality of Nacka under the name Skeppet. Here you will find the common queue: https://www.nacka.se/forskola-skola/forskola-och-pedagogisk-omsorg/ansok-om-plats-forskola/ 
Welcome!