Kontakt och hitta hit

Förskolan Skeppet
Fabrikörvägen 8
131 52 Nacka Strand

Rutiner vid klagomål

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till platsansvarig: 073-982 89 55

Avdelningen Ankaret: 076-942 93 53
Avdelningen Kompassen: 073-502 85 32
Avdelningen Kartan: 070-759 34 40
Avdelning Bojen: 079-062 58 83

Kontaktuppgifter till vår rektor: skeppet@hoppetossa.com

Övrigt

Vår kö
Vår facebook-sida

Hur hittar du till oss?

Med kollektivtrafik: Närmsta busshållplats är Nacka Strand, därifrån är det knappt 200m att gå till förskolan. Det tar ca 15 minuter med buss till Slussen. Närmsta båthållplats heter också Nacka Strand, därifrån är det 350m att gå till förskolan. Det tar sedan 30 minuter med båt till Nybroplan.

Med bil: Ta av vid Trafikplats Nacka från väg 222 för att komma till förskolan Skeppet. Fortsätt sedan på Augustendalsvägen till du kommer till Fabrikörsvägen.

Rutiner för klagomålshantering

Enligt skollagen 4 kap. 8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Ifall du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på förskolan vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.

Läs mer här: http://hoppetossa.com/skeppet/synpunkter-och-forslag/