Välkomna till förskolan Skeppet i Nacka Strand!

I januari 2019 öppnar vi en ny förskola i Nacka Strand. I helt nyrenoverade lokaler med tillhörande gård slår vi upp portarna till förskolan Skeppet!

Hos oss är kultur, matematik och utomhuspedagogik prioriterade områden. Genom lek, rörelse och utevistelse läggs grunden för barns utveckling, motorik och hälsa.

Förskolan vilar på demokratins grund. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande, och verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. I samarbete med hemmet ska barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem främjas.

Hos oss tar vi utgångspunkt i tilltron till barnets förmågor och ser dessa som en tillgång för ett mångfacetterat lärande. Barnet kommer alltid i första hand! Vår förskola prioriterar daglig utevistelse. Våra pedagogers roll är att utgå från barnets intresse, erfarenhet och utveckling och arbeta medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande.

Vi bjuder in vårdnadshavare till samverkan och det dagliga mötet berikar och utvecklar verksamheten. Hos oss finns det olika mötesplatser för dialog som; förskoleråd, utvecklingssamtal, förskolans app och föräldramöten. Skeppets strävan är att alla barn ska känna sig trygga samtidigt som de lockas till lek och aktivitet som utvecklar dem. Vi vill säkerställa att barnen får ta del av bästa tänkbara utbildning.

Vår vision är att vara en drivande kraft för en jämställd och demokratisk värld!

Förskolevisning

Mer information kommer längre fram.

Blogg

Välkomna alla grannar!

Under november månad sker många inflyttningar till det hus, som Skeppet ligger i, och vi vill passa på att hälsa… Läs mera

Ny förskola i Nacka Strand

I januari 2019 öppnar förskolan Skeppet på Fabrikörvägen 6, Nacka Strand  I helt nyrenoverade lokaler med tillhörande gård slår vi… Läs mera

Till bloggen

Kontakt till oss

Vi kontaktas lättast på skeppet@hoppetossa.com.

Ställ ditt barn i kö

Vi finns med i Nacka kommuns gemensamma kö under namnet Skeppet. Här hittar ni den gemensamma kön: https://www.nacka.se/forskola-skola/forskola-och-pedagogisk-omsorg/ansok-om-plats-forskola/ (Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg).

För dig som bor i Nacka: Under punkt 2 på ovan nämna hemsida (Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg) väljer du länken ”Klicka här om du bor i Nacka”. Du följer sedan instruktionerna för att kunna logga in och ställa ditt barn i kö till Skeppet.

För dig som är på väg att flytta till Nacka: Under punkt 2 på ovan nämna hemsida (Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg) väljer du länken ”Klicka här om ni är på väg att flytta till Nacka”. Då kommer ni till Nacka kommuns gemensamma kö utan att ännu vara folkbokförda i Nacka. Skeppet är där valbar som förskola, efter att ha valt Skeppet klickar ni på ”Påbörja ansökan” och följer vidare instruktioner.

Har ni frågor kontakta oss gärna på: skeppet@hoppetossa.com. Varmt välkommen!