Välkomna till förskolan Skeppet i Nacka Strand!

I januari 2019 öppnar vi en ny förskola i Nacka Strand. I helt nyrenoverade lokaler med tillhörande gård slår vi upp portarna till förskolan Skeppet!

Hos oss är kultur, matematik och utomhuspedagogik prioriterade områden. Genom lek, rörelse och utevistelse läggs grunden för barns utveckling, motorik och hälsa.

Förskolan vilar på demokratins grund. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande, och verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. I samarbete med hemmet ska barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem främjas.

Hos oss tar vi utgångspunkt i tilltron till barnets förmågor och ser dessa som en tillgång för ett mångfacetterat lärande. Barnet kommer alltid i första hand! Vår förskola prioriterar daglig utevistelse. Våra pedagogers roll är att utgå från barnets intresse, erfarenhet och utveckling och arbeta medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande.

Vi bjuder in vårdnadshavare till samverkan och det dagliga mötet berikar och utvecklar verksamheten. Hos oss finns det olika mötesplatser för dialog som; förskoleråd, utvecklingssamtal, förskolans app och föräldramöten. Skeppets strävan är att alla barn ska känna sig trygga samtidigt som de lockas till lek och aktivitet som utvecklar dem. Vi vill säkerställa att barnen får ta del av bästa tänkbara utbildning.

Vår vision är att vara en drivande kraft för en jämställd och demokratisk värld!

Öppet hus

Öppet Hus kommer ske under december månad, mer information kommer.

Blogg

Hej världen!

I januari 2019 planerar vi att öppna en ny förskola i Nacka Strand. I helt nyrenoverade lokaler med tillhörande gård… Läs mera

Till bloggen

Kontakt till oss

Öppet Hus kommer ske under december månad, mer information kommer.

Vi kontaktas lättast på skeppet@hoppetossa.com.

Ställ ditt barn i kö

Fr.o.m 20 augusti 2018 kommer vi att finnas med i Nacka kommuns gemensamma kö. Mer information finns här: https://www.nacka.se/forskola-skola/forskola-och-pedagogisk-omsorg/ansok-om-plats-forskola/