Öppettider

Skeppet följer Nacka kommuns riktlinjer. Mer information kommer!

Vid inskrivning av nytt barn samt i början av varje termin samlar vi in vårdnadshavares behov av barnomsorg för den kommande terminen. Självfallet går det att ändra tider även under terminens gång. För permanenta förändringar ber vi dock att detta görs minst en månad i förväg.

Vårdnadshavare ansvarar för att den avtalade tiden hålls.

Köregler

Vår förskola är med i Nacka kommuns gemensamma kö, vilket innebär att vi följer Nacka kommuns urvalsregler. Mer information kommer.

Månadsavgift

Mer information kommer.

Uppsägningstid

Mer information kommer.