Förskola och hem

Vi arbetar medvetet för att skapa trygghet för barn och vårdnadshavare. För oss är det viktigt att vi, förskola – hem, samarbetar och utvecklar en tillitsfull relation. Vi bjuder in vårdnadshavare till samverkan och det dagliga mötet berikar och utvecklar verksamheten. Hos oss finns olika mötesplatser för dialog som; förskoleråd/samverkansråd, utvecklingssamtal, förskolans app och föräldramöten.

Introduktion – när ert barn börjar förskolan

Innan introduktionen tar förskolans pedagoger kontakt med er för att delge er information inför inskolningen. I samband med inskolningen sker även samtal mellan er och förskolan, syftet är att ni får möjlighet att berätta om ert barn och på vilket sätt förskolan kan bidra till trivsel, utveckling och lärande. Vid inskolningsperioden är vårt syfte att barnen ska kunna känna sig välkomna där vi försöker att skapa relation med barnen för deras trygghet och tillit till oss pedagoger.

Öppettider

Skeppet följer Nacka kommuns riktlinjer.

Vid inskrivning av nytt barn samt i början av varje termin samlar vi in vårdnadshavares behov av barnomsorg för den kommande terminen. Självfallet går det att ändra tider även under terminens gång. För permanenta förändringar ber vi dock att detta görs minst en månad i förväg.

Vårdnadshavare ansvarar för att den avtalade tiden hålls.

Köregler

Vår förskola är med i Nacka kommuns gemensamma kö, vilket innebär att vi följer Nacka kommuns urvalsregler. Vår kö hittar ni här: http://hoppetossa.com/skeppet/var-ko/.

Månadsavgift

Månadsavgiften följer den kommunala maxtaxan, och administreras av Nacka kommun.  Någon avgift/kostnad utöver maxtaxan får inte tas ut för en plats i förskolan, och detta gör vi självfallet inte i vår förskola.

Uppsägningstid

En vårdnadshavares uppsägningstid av sitt barns plats i en förskola är en månad. Man betalar månadsavgift under uppsägningstiden.

Olycksfallsförsäkring

Alla barn i Nacka omfattas av en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller under skoltid och fritid. Vårdnadshavare anmäler olycksfall via försäkringsbolagets hemsida. Där finns även information om villkor och produktblad samt kontaktuppgifter till försäkringsbolaget.

Har du frågor om Nacka kommuns försäkringar?
Kontakta säkerhetssamordnare Jan Landström, telefon 08-718 80 00.

Nacka kommun har tecknat försäkringar genom Stockholmsregionens Försäkring AB.