Brandövning på förskolan


brandövning förskolaFör ungefär två veckor sedan hade vi brandövning på förskolan. Larmet gick och barnen och pedagogerna gick lugnt i led till vår uppsamlingsplats, där vi samlade oss och räknade in barnen. Alla barn och pedagoger blev sedan avprickade och avcheckade. … Läs mera

Vårt tema natur och våra projektgrupper


Temaarbete natur Kartan förskolaFörskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. Vidare ska förskolan sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur … Läs mera

Naturvetenskap i förskolan


nobelmuseet

Enligt förskolans läroplan ska förskolan sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturvetenskap och teknik. Arbetet i barngruppen ska genomföras så att barnen stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik. Upptäckarglädje och lust att … Läs mera

Temaarbeten och utflykter


förskola-norrmalm förskola-naturhistoriskaEfter de första veckornas inväningsperiod har nu vårt temaarbete för hösten påbörjats. Att arbeta i tema är att behandla ett bestämt ämnesområde under en längre tid.  Ambitionen är att det ämne man väljer att arbeta med ska genomsyra hela verksamheten … Läs mera