Förskolans pedagogiska miljö


teckningLediga förskoleplatser NorrmalmDSC_8599När vi skapade Jollen en gång i tiden eftersträvade vi att förskolans pedagogiska miljö skulle ge barnen tillfällen till att kunna lära nytt och att dela upp sig i olika stationer. Rummen fick ”rum i rummen” och olika stationer för … Läs mera