Egenbyggd rymdraket med premiärtur till Egypten!


Bygg och konstruktion är ett av de språk barnen i förskolan kan använda när de utforskar sin omvärld och skapar sin egen identitet. Bygg och konstruktion är ett tekniskt område som förekommer dagligen på olika sätt och med olika material … Läs mera

Samverkan med hemmen och förskoleappen


FörskoleappenSamverkan med hemmen är en viktig del av vårt uppdrag i förskolan. Lpfö 98 rev. 2010, belyser detta område tydligt redan i avsnittet Förskolans uppdrag:

  • «I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.
Läs mera

Invigningsfest i kvarteret!


Fest i kvarteret

Jollen ligger ju precis nedanför Vanadislunden, och den nedre delen (parken Blåkråkan) använder vi väldigt ofta och i perioder dagligen som vår ”lämningsgård”. Parken Blåkråkan restaurerades till hösten 2013 sedan och blev jättebra, som vi skrivit om tidigare här.… Läs mera

Utflykternas tid


KungenIgår var vi vid Waldermarsudde där barnen fick leka fritt. Barnen hittade en ”klockring” eller som ett barn sa ”det är en sådan där sak som man sätter fast båtarna i”. Alla barn ville leka samtidigt, och vi pedagoger fick … Läs mera